Test opvangsysteem voor plastic zwerfafval

Rijkswaterstaat test opvangsysteem voor plastic zwerfafval in de Nieuwe Maas

Plastic zwerfafval hoort niet thuis in het milieu, dus ook niet in het water. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt Rijkswaterstaat hoe kan worden voorkomen dat plastic afval de zee bereikt of in de rivier blijft hangen. Eind juli 2020 start daarvoor een pilot in Vijfsluizerhaven met een systeem met vangarmen dat zwerfafval in de getijderivier Maas opvangt en opslaat in een drijvende opvangbak.

22 juli 2020

Voor schoon water en schone natuur

Door de werking van eb en vloed, samen met harde wind uit het zuidwesten, drijft veel zwerfafval naar de Vijfsluizerhaven en het achterliggende natuurgebied. Ten noorden van de haven ligt een beschermd natuurgebied met zeehonden, zeevogels en vissen. Het systeem vangt het zwerfafval op en voorkomt daarmee dat het naar het natuurgebied en de Noordzee stroomt.

Allseas Catchy

Het opvangsysteem, de Catchy genoemd van Allseas, vangt zowel drijvend zwerfaval als afval onder water op en werkt volledig op wind en stroming. Het systeem wordt in augustus in gebruik genomen en blijft een jaar in de Vijfsluizerhaven liggen. Naast het ontwikkelen van een opvangsysteem heeft Rijkswaterstaat Allseas ook opdracht gegeven om de soorten en hoeveelheden opgevangen zwerfafval te analyseren en aanbevelingen te doen voor duurzame en kosteneffectieve verwerkingsmogelijkheden. De verwachting is dat in juni 2021 de resultaten van deze pilot kunnen worden gepresenteerd.

Een impressie van Allseas’ opvangsysteem voor zwerfafval, Catchy. Twee drijvende armen geleiden het zwerfaval naar de opvangbak in het drijvende frame.

Het opvangsysteem Catchy van Allseas bestaat uit 3 modules: 2 drijvende armen, een drijvend frame en een opvangbank. De 2 drijvende armen van 200 meter en 10 meter lang, leiden onder invloed van stroming en wind het zwerfafval naar het opvangsysteem. Beide armen zijn aan de onderkant voorzien van doeken, zodat zowel drijvend afval als afval onder water opgevangen kan worden. Het opvangsysteem bestaat verder uit een drijvend frame met daarin een opvangbak voor afval. Het frame zit vast aan palen, waardoor het in verticale richting met het getij kan meebewegen. De opvangbak wordt via een kraanwagen geleegd. Voor meer informatie hierover zie Allseas

De pilot in de Nieuw Maas is onderdeel van het beleidsprogramma microplastics van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In dit programma worden diverse maatregelen onderzocht: van bronaanpak tot oever-opruimen en testen van vangsystemen in rivieren.

Community of Practice Plastic (CoPP)

De NMZH is bij dit project betrokken als lid van de Community of Practice Plastic (CoPP). Het doel van de CoPP is het verkrijgen van een actueel, volledig, betrouwbaar en totaalbeeld van plastics in de rivieren van de Rijn-Maasdelta, door het delen van kennis en initiëren van gezamenlijk onderzoek.
De deelnemers aan de CoPP vertegenwoordigen partijen die zich bezighouden met het onderzoeken en aanpakken van plastic in watersystemen en de verwerking van plastic materialen. Zo is de hele keten vertegenwoordigd in de CoPP.

Partners binnen de CoPP zijn: Allseas, Antea Group, Braveheart Marine, By the Ocean We Unite, Clear Rivers, Deltares, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Heijdra Milieu, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, MRD Marine Support, Natuur- en Milieu Federatie Zuid-Holland, Noria Sustainable Innovators, Plastic Soup Foundation, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Tauw, Technische Universiteit Delft, The Great Bubble Barrier, Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit.

Voor meer informatie neem je contact op met: