Oproep aan de EU: implementeer de Natuurherstelwet

Oproep aan de EU: implementeer de Natuurherstelwet

Een grote groep Europese milieuorganisaties heeft een brandbrief naar de EU gestuurd omdat zij zich zorgen maken over het mogelijke uitstel van de Europese Natuurherstelwet waarvoor zij vorig jaar campagne voerden onder de noemer #Restore Nature. Zij zijn bang dat door het verder uitstellen van de eerste natuurherstelwet de tanende biodiversiteit in Europa nog verder op achterstand komt te staan.

22 maart 2022

Natuurlijk begrijpen de organisaties de huidige ingewikkelde context voor de EU en de humanitaire crisis die wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, waardoor alle aandacht is gericht op het beëindigen van het conflict. Echter, de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis stoppen voor niemand.

Het maandenlang uitstellen van de wet zet een effectieve aanpak vanuit de EU op losse schroeven. Terwijl het cruciaal is om onze weerbaarheid tegen de effecten van de klimaatcrisis te vergroten, zodat een buffer ontstaat tegen (natuur)rampen als overstromingen, bosbranden en droogtes, die allemaal vaker voorkomen op ons continent. Ook in het licht van voedselzekerheid in Europa is het van belang dat de EU het licht op groen zet voor ecologisch herstel.

De organisaties dringen erop aan om de publicatie van de ambitieuze en effectieve natuurherstelwet en andere belangrijke initiatieven zoals de EU wetgeving rondom pesticiden niet op de lange baan te schuiven. Vorig jaar hebben meer dan 104.000 burgers van de EU hierover hun stem laten horen. De EU moet leiderschap laten zien om onze samenleving meer weerbaar en duurzaam te maken. Dat is nu belangrijker dan ooit.

Ook de NMZH heeft deze oproep mede ondertekend. Alex Ouwehand: “Het verlies aan biodiversiteit is zo groot, dat natuurherstel meer prioriteit moet krijgen. Het verder uitstellen van de eerste Europese Natuurherstelwet past daar niet bij”.

Voor meer informatie neem je contact op met: