Opheffen natuur in havengebied onacceptabel

2 juli 2015

Opheffen natuur in havengebied onacceptabel

De provincie Zuid-Holland dreigt een stukje van de beschermde natuur in het Rotterdamse havengebied op te heffen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakt hier samen met het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap bezwaar tegen. Het gebiedje, de Splitsingsdam in de Nieuwe Waterweg, werd eerst door visdieven gebruikt om te broeden en tegenwoordig nestelen er diverse meeuwensoorten.

Het Havenbedrijf Rotterdam wil graag dat het natuurgebiedje niet langer beschermd is zodat zij het gebied kunnen verwijderen om ruimte te bieden aan de scheepvaart. De provincie Zuid-Holland wil dit toestaan omdat het Havenbedrijf betrokken is bij andere projecten om natuur in het havengebied te realiseren. De natuurorganisaties vinden dit een sigaar uit eigen doos. De andere natuurprojecten in het Havengebied zijn immers nooit bedoeld als vervanging van de beschermde natuur op de Splitsingdam.

Natuurgebieden worden beschermd om aantasting door economische ontwikkelingen te voorkomen. Het is dus niet de bedoeling om, zoals de provincie nu doet, de bescherming op te heffen wanneer natuur en economie elkaar in de weg zitten. De provincie zou dan op zijn minst moeten zorgen dat het oppervlak aan beschermde natuur dat verloren gaat ook weer gecompenseerd wordt. Nadat er 1,5 jaar geleden al fors is gesneden in het oppervlak aan beschermde natuur vinden de natuurorganisaties het onacceptabel dat de provincie nu op deze wijze hier nog verder in schrapt.

Lees hier de volledige zienswijze van de vier natuur- en milieuorganisaties.