Op naar een goed plan voor de weidevogels

10 mei 2017

Op naar een goed plan voor de weidevogels

Kruidenrijk grasland, dat is wat we nodig hebben! Dat was het onderwerp van de informatieve bijeenkomst over de toekomst voor de boerenlandvogels die op woensdagmiddag 10 mei plaatsvond met leden van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling. Op de bijeenkomst presenteerden de Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap hun visie op een gezamenlijk verbeterplan voor de boerenlandvogels waar in de komende maanden door de provincie aan gewerkt zal worden. Voor de uitvoering van dit verbeterplan komt straks 3,5 miljoen euro aan extra geld ter beschikking.

Deze extra inzet naast het agrarisch natuurbeheer is hard nodig, om te zorgen voor het behoud en herstel van de boerenlandvogels. Dat is namelijk alleen mogelijk als het nog overgebleven vochtig kruidenrijk grasland goed wordt beschermd en er een flinke uitbreiding komt van dit optimale leefgebied van de weidevogels. Dit kan worden bereikt door nu te investeren in maatregelen als peilverhoging en stoppen van bemesting. Door kerngebieden te gaan ontwikkelen waarin die maatregelen kunnen worden toegepast door agrarische bedrijven die op een natuurinclusieve manier willen gaan werken.

Deze voorstellen zijn op de bijeenkomst aan de Statenleden gepresenteerd en met hen en de provinciale natuurorganisaties besproken. Het voorstel en de presentatie zijn hieronder te bekijken.