Ontheffing afschot winterganzen Zuid-Holland niet acceptabel

16 februari 2017

Ontheffing afschot winterganzen Zuid-Holland niet acceptabel

Vandaag vond de zitting plaats van het beroep dat de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  gaat samen met veertien andere natuurorganisaties aantekende tegen de ontheffing die de provincie Zuid-Holland heeft afgegeven aan jagers voor het doden van winterganzen. De natuurorganisaties vinden dat de provincie jagers teveel mogelijkheden geeft voor het schieten van kolganzen en grauwe ganzen in de winterperiode.  De provincie wil het schieten van deze ganzen toestaan om schade aan landbouw te voorkomen. In de winter verblijven er veel trekganzen in Nederland die in de zomer weer naar de noordelijke streken trekken om daar te broeden.

Ontheffing gaat te ver

De natuurorganisaties vinden dat ontheffing op een aantal punten veel verder gaat dan noodzakelijk is voor de beoogde vermindering van schade. Zo maakt de ontheffing het voor jager mogelijk om al voor zonopkomst te schieten, terwijl dit in strijd is met de Vogelrichtlijn. Ook de provinciale bezwarencommissie stelt de natuurorganisaties op dit punt eerder al in het gelijkt, maar de provincie heeft dit advies van haar eigen bezwarencommissie echter naast zich neergelegd.

Ook stelt de ontheffing geen limieten aan de aantallen ganzen die geschoten mogen worden en maakt de ontheffing het mogelijk om iedere gans die aanwezig is op bepaalde percelen te schieten, terwijl er dan volgens de organisaties lang niet altijd een dreiging is van schade. Volgens de natuurorganisaties geeft de ontheffing ook daarom de jagers meer ruimte dan nodig is.

Effectiviteit ontheffing discutabel

De natuurorganisaties betwijfelen ook of het schieten van ganzen leidt tot minder schade. Zo staat de ontheffing het gebruik van lokganzen toe. In hun beroep wijzen de natuurorganisaties erop dat hierdoor het risico groot is dat ganzen juist naar percelen toe worden getrokken die gevoelig zijn voor schade. Ook geven de organisaties aan dat er nog geen rustgebieden voor ganzen zijn ingesteld. Dit betekent dat ganzen overal geschoten of verstoord mogen worden. Het verjagen en schieten van ganzen leidt er daardoor alleen maar toe dat ganzen steeds van de ene naar de andere plek worden gejaagd, in plaats van dat zij naar plekken geleid worden die ongevoelig zijn voor schade. Bovendien zullen ganzen die hier in de winter verblijven niet het voorjaar niet naar hun broedgebieden trekken als zij in de winter te weinig hebben kunnen foerageren. Ze zijn dan te zwak om de lange reis te kunnen maken en blijven hier ook in de zomer. En juist in de zomer veroorzaken ganzen veel meer schade dan in de winter.

Lees hier de volledige pleitnota beroep winterganzen (16-02-2017)

 

kolgans