Provinciale Staten onderzoekt geluid en luchtkwaliteit Rotterdam The Hague Airport

Provinciale Staten onderzoekt geluid en luchtkwaliteit Rotterdam The Hague Airport

Door de coronacrisis is het luchtverkeer op Rotterdam The Hague Airport sterk afgenomen. Provinciale Staten Zuid-Holland doen onderzoek hoe het geluid en de luchtkwaliteit nu zijn, opdat een vergelijking kan worden gemaakt met de normale situatie. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is blij met dit onderzoek. De NMZH heeft het verzoek, dat was ingediend door de actiegroep Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast, steeds ondersteund.  

28 april 2020

De omwonenden van Rotterdam The Hague Airport lijden al jarenlang onder geluidsoverlast en luchtvervuiling, die vooral wordt veroorzaakt door de vele passagiersvluchten. Omdat deze door de coronacrisis vrijwel stilliggen en de verkeersdrukte op de omliggende wegen aanzienlijk is afgenomen, is dit het ideale moment voor een nulmeting. Oftewel: hoe verhouden zich de luchtkwaliteit en het geluid tot de reguliere situatie, als er dus wél wordt gevlogen?

Nadat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het verzoek om het onderzoek van de actiegroep Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) afwees, kregen de bewoners wél een positief antwoord van Provinciale Staten. In hun actie werden zij gesteund door de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. D66 Lansingerland wil de resultaten van het onderzoek aan haar gemeenteraad geleverd krijgen.

Verademing
Volgens de omwonenden is de leefbaarheid sterk toegenomen. In het Algemeen Dagblad van 27 maart 2020 noemde de voorzitter van BTV de situatie ‘een totale verademing’. “De hemel is strakblauw en mensen worden niet meer wakker van vliegtuigen”, zei hij. “De aanleiding is wrang, maar nu de toeristenvluchten stilliggen, gebeurt wat ooit in een convenant is afgesproken: Rotterdam The Hague Airport is een klein zakenvliegveld waar ook helikopters landen.” BTV hoopt dat de vervuiling en het lawaai blijvend worden teruggedrongen; een ambitie waarvoor de NMZH zich ook al jaren sterk maakt.

Lees meer via RTV Rijnmond

Voor meer informatie neem je contact op met: