Omgevingstafel roept Rotterdamse bestuurders op tot juiste keuzes

Omgevingstafel roept Rotterdamse bestuurders op tot juiste keuzes

Als Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland hebben we het afgelopen half jaar meegepraat met de omgevingstafel Rotterdam. Samen met een gevarieerde groep belanghebbenden dachten we na over de leefbaarheid in de stad, groen, mobiliteit en opgaven zoals de energietransitie. De resultaten van de gesprekken zijn samengevat en die adviezen brengen we graag nadrukkelijk bij de Gemeenteraad en het college van Rotterdam onder de aandacht.

28 januari 2021

De Omgevingstafel dringt er bij de bestuurders op aan om keuzes te maken voor de langetermijn die recht doen aan de complexe vraagstukken en de uitdagingen die we met elkaar belangrijk vinden. Het gaat daarbij om multifunctionele oplossingen voor de buurt, wijk, stad en de regio voor ruimtegebruik of functiemenging, denk aan het versterken van vergroening in wijken, een mix van wonen en werken en een combinatie van waterberging en bedrijvigheid.

Meer weten over ‘De Tussenstand: onderweg naar de eerste Rotterdamse omgevingsvisie’, lees dan de brief aan de Rotterdamse bestuurders.

Voor meer informatie neem je contact op met: