Oh Oh Den Haag verkwanselt de kust

23 december 2016

Oh Oh Den Haag verkwanselt de kust

De Gemeente Den Haag verkwanselt met het afgeven van de vergunning voor de bouw van 35 nieuwe strandhuizen bij Kijkduin haar goede naam én haar prachtige kustlijn. Dat is de mening van de natuurorganisaties die samen de coalitie ‘Bescherm de Kust’ vormen. Het besluit van de gemeente gaat compleet voorbij aan de publieke discussie over bouwen aan de kust, het Nationaal Kustpact en aan de aangescherpte provinciale regels om stranden vrij te houden van bebouwing. De coalitie ‘Bescherm de Kust’ is woedend en  roept de gemeenteraad op dit plan in te trekken.

“Gemeente Den Haag druist hiermee dwars tegen de doelstelling van het kustpact in dat momenteel onder leiding van minister Schultz wordt opgesteld. Gemeente Den Haag is notabene mede ondertekenaar van het pact.”, aldus Alex Ouwehand van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland namens de coalitie Bescherm de Kust.

Aantasting landschap

Gemeente Den Haag wil de huisjes laten bouwen op het nu nog ongeschonden strand bij de Zandmotor bij Kijkduin. Een eerder bouwplan voor huisjes op deze locatie werd door de rechter vernietigd. Het ontbreken van bebouwing op dit strand is juist een bijzondere kwaliteit die behouden zou moeten blijven. Daarom verhoogde de provincie Zuid-Holland het beschermingsniveau van dit soort stranden door ze toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland. De coalitie ‘Bescherm de Kust’ vindt het ongelooflijk dat de gemeente Den Haag zich hier niets van aantrekt en de mazen in de wet opzoekt om toch te kunnen bouwen. Door een versnelde procedure zonder inspraakmogelijkheden toe te passen zoude gemeente Den Haag de huisjes dit voorjaar nog kunnen bouwen.

Ongepast

Eind vorig jaar was de dreigende teloorgang van het ongeschonden Nederlandse kustlandschap de aanleiding om tot een nationaal kustpact te komen tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De intentie werd breed gedeeld dat afspraken nodig zijn om de  waarden en kwaliteiten van de kust voor de toekomst veilig te stellen. Dit pact is vrijwel gereed. Volgens coalitie ‘Bescherm de Kust’ schoffeert de gemeente Den Haag met de vergunningverlening voor de strandhuisjes alle partijen die het kustpact wel serieus nemen. “Wat Gemeente Den Haag nu doet is precies de oude manier van handelen waar het Kustpact een einde aan moet maken.”, aldus Alex Ouwehand.

Oproep aan gemeenteraad

De coalitie ‘Bescherm de Kust’ wendt zich tot de Haagse gemeenteraad met een oproep om het college terug te fluiten en de vergunningen alsnog in te trekken. Mocht dat niet gebeuren, dan zal de coalitie naar de rechter stappen om de vergunningen aan te vechten.

Coalitie ‘Bescherm de kust’

De kerngroep van de coalitie Bescherm de kust bestaat uit: Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland. De complete coalitie bestaat uit: Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland , Vogelbescherming Nederland, Vereniging Kust en Zee/EUCC, LandschappenNL, Stichting De Noordzee, Waddenvereniging, Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Erfgoedvereniging Heemschut.

Lees hier de brief aan gemeente Den Haag. 

Kustbebouwing