NMZH zoekt nieuwe leden voor de Raad van Aangesloten Organisaties

NMZH zoekt nieuwe leden voor de Raad van Aangesloten Organisaties

Sinds een aantal jaren heeft de NMZH een Raad van Aangesloten Organisaties. Deze raad bestaat uit ervaren vrijwilligers en bestuursleden uit ons Zuid-Hollandse natuur en milieunetwerk. Op dit moment zijn er ruim 250 organisaties aangesloten bij de NMZH.

15 november 2021

De Raad van Aangesloten Organisaties bestaat uit 17 leden, 4 uit iedere regio en een voorzitter. Het betreft een onbezoldigde functie. De benoemingstermijn is drie jaar.

Momenteel hebben we nog drie vacatures. De nieuwe leden die wij zoeken gaan vanuit hun regio (Zuid, West, Oost, Rijnmond) namens alle aangesloten organisaties meedenken over de koers en inzet van de NMZH. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur en de Raad van Toezicht van de NMZH en komt twee maal per jaar bijeen. Ook gaat de raad eenmaal per jaar op werkbezoek naar een project, initiatief of locatie waarbij de NMZH betrokken is.

De leden wisselen informatie uit over relevante actuele thema’s in relatie tot de werkplannen, projecten en programma’s van de NMZH en beoordelen de resultaten. Daarnaast zijn de bijeenkomsten bedoeld om onderlinge contacten te leggen en te versterken en om ervaringen uit te wisselen. Ook mag de raad vier leden voor de Raad van Toezicht met een bindende voordracht benoemen.

Heeft u interesse? Op onze website kunt u meer informatie vinden over de Raad van Aangesloten Organisaties. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie dan is onze directeur Alex Ouwehand hiervoor beschikbaar. Neemt u dan contact op via info@milieufederatie.nl.