NMZH zet zich in voor weidevogels rond Zoetermeer

25 juli 2016

NMZH zet zich in voor weidevogels rond Zoetermeer

Aan de noordwestelijke kant van Zoetermeer liggen een paar prachtige polders waar we in het voorjaar nog kunnen genieten van een landschap van groene weilanden met weidevogels. Maar de weidevogels worden in hun voortbestaan ernstig bedreigd. Door de intensieve bedrijfsvoering in de veehouderij wordt het boerenland steeds minder geschikt als leefgebied voor de vogels. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Gemeente Zoetermeer en de Vogelwerkgroep Zoetermeer willen daar samen wat aan gaan doen.

Meer plasdras en kruidenrijk grasland

Onlangs hebben deze partijen samen nagedacht over acties die kunnen helpen het prachtige landschap met de weidevogels weer een nieuwe impuls te geven.In de Zoetermeerse Meerpolder, de Grote Polder tussen Stompwijk en Zoetermeer, en aan de rand van het Buytenpark gaan we op zoek naar plekken waar we samen met boeren en andere partijen kunnen zorgen voor nieuwe plasdras percelen en kruidenrijk grasland. Plasdras plekken zijn natte plekken waar de vogels in de zachte bodem goed voedsel kunnen vinden. Kruidenrijk grasland is grasland vol met bloemen en insecten waar kuikens van de weidevogels goed kunnen overleven.

Weidoptie

Wilt u ook bijdragen aan het behoud van de weidevogels in de Meerpolder en omgeving?  Via de campagne Weidoptie van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland kunt u een weidevogel adopteren. Met de opbrengsten van de campagne worden plasdrasgebieden en kruidenrijk grasland gecreëerd.