NMZH wil provinciale vergunningverlening, toezicht en handhaving aanscherpen

29 november 2017

NMZH wil provinciale vergunningverlening, toezicht en handhaving aanscherpen

De NMZH is in de afgelopen 10 jaar betrokken geweest bij de beoordeling van de milieuvergunningen van 46 bedrijven. Ook onderzochten wij een aantal grote calamiteiten zoals Odfjell, Vopak en Chemours. Daarnaast hebben wij, vaak samen met andere partijen, beroepsprocedures gevoerd tegen diverse vergunningen. Hierdoor werden emissies teruggedrongen en bedrijfsprocessen (o.a. bij de raffinaderijen)verduurzaamd.

Tot een aantal jaren geleden hadden wij in het kader van voorgenomen vergunningen regelmatig overleg met DCMR en gaven wij advies over complexe vergunningen in dit vooroverleg. Gezien het wegvallen van onze provinciale boekjaarsubsidie kunnen wij deze inzet helaas niet meer leveren.

Nu Provinciale Staten de nota Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018-2021 met Gedeputeerde Staten bespreekt hebben wij deze ontwerpnota op basis van onze kennis en ervaringen beoordeeld en komen wij tot acht aanbevelingen.

Gezien de kernfocus van de NMZH op de waarden mens, natuur en milieu willen wij vanuit onze onafhankelijke positie en de opgebouwde kennis betrokken zijn bij het verder vormgeven van het uitvoeringsbeleid rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen én opkomende stoffen.

Lees hier de aanbevelingen >