NMZH wil einde aan carbid schieten in stiltegebied Voornes Duin

22 februari 2017

NMZH wil einde aan carbid schieten in stiltegebied Voornes Duin

Het schieten van carbid in Natura 2000 en stiltegebied Voornes Duin is onacceptabel. Het is in strijd met het provinciale beleid en met de Wet Natuurbescherming. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de KNNV afdeling Voorne, ’t Pesthuys en de Vereniging Verontruste Burgers Voorne roepen daarom de leden van de Provinciale Staten op geen vergunning meer af te geven voor het afschieten van carbid met oudjaar.

Voornes Duin ongeschikte locatie carbid schieten

Sinds een paar jaar verleent de gemeente Westvoorne een vergunning voor het schieten van carbid op oudejaarsdag in Voornes Duin. Het schieten van carbid met oudjaar gebeurt al langer in de gemeente Westvoorne, maar vond altijd plaats buiten natuur- en stiltegebieden. Volgens de natuurorganisaties is de locatie in Voornes Duin erg ongeschikt voor het schieten van carbid. Eind 2016 tekenden verschillende organisaties, waaronder de NMZH, daarom bezwaar aan tegen de vergunning.

Oproep aan Statenleden

Ook in de Provinciale Staten vroegen diverse fracties zich af hoe het kan dat de provincie groen licht heeft gegeven voor het schieten van carbid in dit gebied waarin juist de natuurwaarden en stilte centraal staan. Binnenkort wordt de kwestie daarom in de Statencommissies besproken. In een brief geven de organisaties hun visie over het onderwerp.

Vergunning in strijd met provinciaal beleid

In hun brief geven de natuurorganisaties aan dat het carbid schieten in Voornes Duin in strijd is met het provinciale beleid. In de Provinciale Milieuverordening staat dat in stiltegebieden het belang van stilte alleen geschaad mag worden als dat echt niet anders kan. Voor het carbid schieten is echter een een prima alternatief te vinden, namelijk een locatie buiten het Natura 2000 en stiltegebied Voornes Duin.

Vergunning in strijd met Wet Natuurbescherming

Ook is het carbid schieten in een kwetsbaar beschermd natuurgebied in strijd met de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming. Volgens deze zorgplicht moeten handelingen die nadelig uit kunnen pakken voor natuurgebieden en in het wild levende dieren of planten nagelaten of aangepast worden.

Lees meer

 

duinen