NMZH wil een warm welkom voor de smient in Zuid-Holland

6 september 2018

NMZH wil een warm welkom voor de smient in Zuid-Holland

De zomer is weer bijna achter de rug en dus arriveren de eerste smienten al weer in Zuid-Holland om hier de winter door te brengen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) wil dat de smienten na een vliegtocht van duizenden kilometers vanuit hun noordelijke broedgebieden veilig kunnen bijkomen en de winter doorbrengen. Tegen het besluit van de provincie Zuid-Holland om afschot van smienten toe te staan stelde de NMZH samen met een groot aantal lokale natuurorganisaties eerder dit jaar beroep in. Ook de Vogelbescherming ging in beroep. Omdat dit beroep geen schorsende werking heeft stapt de NMZH daarom nu naar de rechter voor een voorlopige voorziening. Daarmee zou het afschot per direct aan banden kunnen worden gelegd in afwachting van een uitspraak over het beroep.

Afschot risico voor populatie

De smient is een eendensoort die in ons land overwintert. Smienten eten dan met name gras en dit kan, wanneer het gras aan het eind van de winter al begint te groeien, schade voor de landbouw opleveren. De provincie wil die schade tegengaan door toestemming te geven om de smienten door middel van afschot van landbouwpercelen te verjagen. Volgens de natuurorganisaties is die toestemming in strijd met de wet, omdat de smientenpopulatie er niet goed voor staat en afschot voor een nog verdere verslechtering kan zorgen. Bovendien blijkt uit de gegevens over afschot en schade van de afgelopen jaren dat meer afschot niet per se tot minder schade leidt. Volgens de NMZH zou er veel serieuzer gekeken moeten worden naar alternatieven voor afschot om schade verminderen.

Veel protest

Toen de provincie Zuid-Holland eind vorig jaar bekend maakte toestemming te willen gaan geven voor het afschieten van smienten, leidde dit grote verontwaardiging bij natuurorganisaties en burgers. In korte tijd riepen meer dan 10.000 mensen de leden van Provinciale Staten op om de smient niet te laten schieten. De provincie stemde echter toch in met het afschot, waarna de natuurorganisaties bezwaar maakten en de rechter vroegen om het besluit van de provincie te schorsen in afwachting van een besluit op het bezwaar. De rechter stelde de natuurorganisaties in het gelijk, waardoor er tijdelijk niet meer geschoten mocht worden. Dit voorjaar heeft de provincie echter besloten de bezwaren van de natuurorganisaties ongegrond te verklaren waardoor er dit najaar weer op smienten geschoten kan worden. De NMZH vindt dat de provincie niet overtuigend onderbouwd heeft dat het bezwaar ongegrond is en stapte daarom opnieuw naar de rechter. Omdat behandeling van dit beroep nog even op zich laten wachten, de eerste smienten al weer in Zuid-Holland zijn en deze vanaf 1 oktober geschoten zouden mogen worden, vraagt de NMZH de rechter nu om die toestemming te schorsen zodat de smienten in afwachting van behandeling van het beroep veilig zijn.