NMZH werkt mee aan MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

30 juni 2016

NMZH werkt mee aan MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Den Haag werken op dit moment aan het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag. De NMZH werkt mee aan dit onderzoek door invulling te geven aan de opgaven en bouwstenen voor mogelijke oplossingen op het gebied van leefomgevingskwaliteit. Het belang van het landschap voor de regio heeft hierbij speciale aandacht. Ook zal de NMZH deze bouwstenen ter consultatie voorleggen aan haar netwerk. De NMZH steunt de gekozen integrale aanpak en ziet hierin veel kansen om tot een versterking van de leefomgevingskwaliteit te komen.

Nieuwe aanpak

MIRT staat voor meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport. Het MIRT bevat ruimtelijke programma’s en projecten voor alle regio’s in Nederland. Het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag richt zich op bereikbaarheidsknelpunten op de lange termijn (na 2028). Er wordt gewerkt volgens de nieuwe aanpak van de bereikbaarheidsopgave. De nieuwe aanpak betekent dat bereikbaarheidsopgaven waar relevant worden opgepakt in samenhang met andere ruimtelijke opgaven in het gebied (zoeken naar meekoppelkansen), dat breed wordt gekeken naar mogelijke oplossingen (niet alleen naar infrastructuur) en dat Rijk, regio en bedrijfsleven hierbij optrekken in een gelijkwaardige samenwerking.

Opgaven leefomgevingskwaliteit

De NMZH ziet verschillende mogelijke opgaven op het gebied van de leefomgeving die een rol kunnen spelen in het MIRT onderzoek. Naar verwachting zullen er in de toekomst steeds meer mensen in de stad wonen. Dit maakt het belang van de omliggende landschappen als groene longen groter, zowel voor het leef- als het vestigingsklimaat. Ook is een goede leefkwaliteit binnen de stad niet vanzelfsprekend. Zo zal de nodige inspanning nodig zijn om te zorgen dat de luchtkwaliteit hier verbetert en geluidsoverlast door verkeer teruggedrongen wordt. Een fijnmazig groenblauw netwerk kan helpen om het leefklimaat in de stad te verbeteren en de stad te verbinden met de omliggende landschappen. Dit helpt tevens bij het klimaatbestendig maken van het stedelijk gebied. In het MIRT onderzoek zal de NMZH nagaan welke oplossingen mogelijk zijn voor de geïnventariseerde opgaven.