NMZH vraagt voorlopige voorziening aan voor ontheffing afschot roeken

15 december 2016

NMZH vraagt voorlopige voorziening aan voor ontheffing afschot roeken

De NMZH heeft samen met lokale natuurorganisaties beroep aangetekend tegen de ontheffing  van de provincie Zuid-Holland voor het doden van  roeken. Op 16 december 2016 zou er bij de rechtbank een zitting over dit beroep plaatsvinden. Echter, twee dagen voor de zitting diende de provincie een verzoek in om de beroepsprocedure aan te houden tot maart 2017 en de zitting dus af te blazen. De reden die de provincie hiervoor heeft gegeven is dat zij op basis van recente informatie de Faunabeheereenheid nader onderzoek willen laten uitvoeren. De NMZH betreurt deze gang van zaken omdat zij vindt dat de provincie alle tijd heeft gehad om de ontheffing van een onderbouwing te voorzien en vindt het onbegrijpelijk dat hier pas om ‘vijf voor twaalf’ mee  komt. Dit roept bij onze organisatie een heleboel vragen op.

De ontheffing voor het afschot van roeken is echter al afgegeven en omdat de beroepsprocedure nu aanzienlijk langer zal gaan lopen, heeft de NMZH een voorlopige voorziening aangevraagd zodat de ontheffing geschorst kan worden en de roeken niet de dupe gaan worden van deze vertraging in de procedure.

Want zo lang de behandeling door de rechter van het beroep tegen de ontheffing voor het doden van roeken niet heeft plaatsgevonden, is de ontheffing namelijk van kracht en mogen er dus roeken worden afgeschoten. Omdat de roeken in aantallen sterk zijn achteruit gegaan en de soort geen gunstige staat van instandhouding meer kent, vreest het NMZH dat het afschot dat nu mag plaatsvinden onomkeerbare negatieve gevolgen voor de populatie roeken heeft. Als de rechter de voorlopige voorziening toekent, dan wordt de werking van de ontheffing per direct geschorst.

Eind 2015 publiceerde de provincie Zuid-Holland het ontwerp van de ontheffing voor het afschot van roeken ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen. De NMZH heeft toen in een zienswijze samen met een groot aantal lokale natuurorganisaties laten weten het niet met deze ontheffing eens te zijn omdat de schade die roeken veroorzaken slechts zeer beperkt is en de roeken in aantallen achteruit gaan, in het bijzonder in Zuid-Holland. De provincie heeft deze kritiek steeds naast zich neergelegd en in het voorjaar van 2016 toch een ontheffing  afgegeven voor het afschieten van roeken.  Nu is de volgende stap gezet door het proces te verdagen en toch eerst weer nader onderzoek te verrichten. Was dit dan nog niet voldoende gebeurd en op welke basis is dan de ontheffing verleed?. Reden genoeg om een voorlopige voorziening aan te vragen.