NMZH: voer hinderbeperkende maatregelen Rotterdam The Hague Airport daadwerkelijk uit

2 mei 2018

NMZH: voer hinderbeperkende maatregelen Rotterdam The Hague Airport daadwerkelijk uit

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) doet een oproep richting bestuurders om niet alleen veel plannen te maken voor maatregelen die de hinder van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) voor de omgeving moeten beperken, maar er vooral voor te zorgen dat maatregelen ook echt uitgevoerd worden. Binnenkort wordt er namelijk gesproken over een op te stellen programma voor hinderbeperkende maatregelen.

In de afgelopen jaren zijn er echter al eerder plannen bedacht om de hinder te beperken, maar tot nu toe is de NMZH teleurgesteld in de uitvoering daarvan. Dit moet dus beter, vindt de NMZH.

Niet nog meer papieren maatregelen

Bestuurders van provincie en gemeenten die samen de bestuurlijke regiegroep RTHA (BRR) vormen, nodigen leden van de Commissie Regionaal Overleg RTHA (CRO RTHA) uit om binnenkort mee te denken over hinderbeperkende maatregelen. De NMZH is ook lid van deze commissie.

De NMZH vindt dat dergelijke maatregelen erg belangrijk zijn en denkt hier dus graag over mee, maar wil voorkomen dat dit slechts leidt tot maatregelen op papier die vervolgens door met name de hinderveroorzakers en bevoegde gezagen niet tot uitvoering worden gebracht.

Er vinden namelijk al jaren overleggen plaats om tot een pakket aan hinderbeperkende maatregelen te komen, maar deze overleggen leiden vooral tot rapporten en notities, en hebben in de praktijk nog weinig aantoonbare resultaten voor de kwaliteit van de leefomgeving opgeleverd.

Lees hier de brief van de NMZH aan de BRR

Foto: Pixabay