NMZH verzoekt om inzage beroepsprocedure Chemours

3 augustus 2017

NMZH verzoekt om inzage beroepsprocedure Chemours

De lozing van GenX stoffen door het bedrijf Chemours in Dordrecht heeft veel losgemaakt. Omwonenden maken zich ernstige zorgen om de uitstoot van FRD903 en E1 in water en lucht. Ook de provincie heeft aangegeven deze zorgen te delen en heeft hierop de eerder afgegeven omgevingsvergunning met een ambtshalve wijziging aangescherpt. Oasen en Chemours hebben hiertegen beroep ingesteld. Oasen omdat dit drinkwaterbedrijf de verantwoordelijkheid voor veilig en schoon drinkwater serieus neemt. De filtratie van dit bedrijf is niet in staat om de GenX stoffen te verwijderen. De concentraties in het oppervlakte water zullen dus 1 op 1 in het drinkwater terecht komen.

Chemours heeft de aanscherping van de omgevingsvergunning aangevochten om het bedrijfsbelang veilig te stellen. Chemours heeft door op deze manier beroep in te stellen en het gehele besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan te vechten laten zien dat hun belang niet parallel loopt met de belangen van de omwonenden. Dit baart de NMZH grote zorgen juist omdat het bedrijf er alles aan zou moeten doen en alle energie moet richten op het reduceren van de uitstoot van GenX stoffen.

Wij hebben contact opgenomen met Chemours met het verzoek om inzage in het beroepschrift en het aanvullend beroep wat is ingesteld. De woordvoerder van Chemours, de heer J. Bruning deelde mee dat er een afspraak is gemaakt tussen alle procespartijen die in beroep zijn gegaan om de ingediende beroepschriften niet openbaar te maken. Chemours kan niet anders dan zich aan deze afspraak houden en ons de gevraagde informatie niet te verstrekken.

Daarom heeft de NMZH op 3 augustus aan de provincie Zuid-Holland verzocht om inzage in alle correspondentie tussen de provincie Zuid-Holland en het bedrijf Chemours Netherlands B.V. te Dordrecht, Chemours Dordrecht, haar gevolmachtigden en wettelijke vertegenwoordigers en indien relevant de Holding The Chemours Company die voortkomt uit het besluit wat Gedeputeerde Staten heeft genomen op 21 april 2017 over de ambtshalve wijziging van de eerder afgegeven omgevingsvergunning.

Deze informatie maakt duidelijk hoe serieus Chemours werk gaat maken van de verdere reductie van de uitstoot en de vergunningsvoorwaarden zoals die zijn opgenomen of dat zij alle kaarten zetten op een voor hun bedrijf gunstige uitspraak van de rechter.

Lees hier het volledige WOB-verzoek van de NMZH.

 

Foto: Jan van der Straaten (Saxifraga)
Foto: Jan van der Straaten (Saxifraga)