NMZH verwelkomt twee nieuwe leden Raad van Toezicht

23 maart 2017

NMZH verwelkomt twee nieuwe leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Natuur en Milieufederatie heeft per 21 februari  twee nieuwe leden. Tijdens de laatste vergadering van de raad werden Karin Husmann en Pieter Hordijk benoemd als lid.

Karin HusmannKarin Husmann is business development manager bij Airbus Defence and Space in Leiden. Daar houdt zij zich bezig met het ontwikkelen van diensten op gebied van luchtkwaliteit, gebruik makend van satellietinformatie en van lokale informatie, onder andere verkregen door middel van sensoren.  Met haar netwerk in het bedrijfsleven en bij lokale overheden hoopt zij de NMZH te versterken , waarbij haar aandachtsgebied met name de regio Rijnmond is.  Zorgen voor een duurzame leefomgeving voor nu en voor de toekomst is een belangrijke drijfveer zowel in haar privé- als in haar zakelijke leven.

Peter_HordijkPieter Hordijk is meer dan  40 jaar werkzaam geweest in de publieke sector  bij de Rijksplanologische Dienst en de provincie Zuid-Holland. Daarbij heeft hij zich  vooral bezig gehouden met de ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijke gebied van Nederland, binnen de provincie Zuid-Holland, op de Zuidvleugel van de Randstad en in de Zuidwestelijke Delta. In die jaren is hij de Zuid-Hollandse Milieufederatie vaak tegengekomen als dwarskijker en als bondgenoot. Zijn ervaring zet hij graag in voor de verdere ontwikkeling van de NMZH.