NMZH teleurgesteld over uitspraak Raad van State A13/A16

2 augustus 2017

NMZH teleurgesteld over uitspraak Raad van State A13/A16

In de uitspraak die de Raad van State vandaag deed in de beroepsprocedure van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) en vele omwonenden, is het beroep ongegrond verklaard. Dit betekent dat het tracébesluit onherroepelijk is en de weg aangelegd mag worden. De NMZH is hier erg teleurgesteld over. De NMZH tekende beroep aan omdat zij vond dat het besluit om de weg aan te leggen op een onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Zo was er gerekend met achterhaalde cijfers over de verkeersontwikkeling en werd er onvoldoende gekeken naar alternatieven voor de aanleg van de weg. Ook zijn er volgens de NMZH te weinig maatregelen genomen om negatieve effecten op de natuur te voorkomen. Nu al deze beroepsgronden in juridisch opzicht ongegrond blijken te zijn, hoopt de NMZH dat bij de aanleg van de weg zo veel mogelijk rekening gehouden zal worden met natuur en omwonenden en de effecten van het gebruik van de weg mee zullen vallen.

Kwaliteit leefomgeving onder druk

De snelweg A13/A16 is gepland in een gebied waar de kwaliteit van de leefomgeving nu al fors onder druk staat door de aanwezige infrastructuur waaronder de A13, A20, HSL en Randstadrail en luchthaven Rotterdam The Hague Airport. De A13/A16 zal hier volgens de NMZH als nieuwe aantasting nog bovenop komen, vandaar dat er veel weerstand is tegen de plannen voor de aanleg. De NMZH diende haar beroep tegen het tracébesluit in samen met vele omwonenden. Naast hun kritiek op de onderbouwing van nut een noodzaak van de weg, gaven zij in hun beroep aan dat er in het tracébesluit te weinig rekening is gehouden met de natuur.

De volledige uitspraak kunt u lezen op de website van de Raad van State.

 

Blankenburgtunnel en A13A16