NMZH teleurgesteld over besluit nachtelijk afschot vossen Midden-Delfland

7 december 2016

NMZH teleurgesteld over besluit nachtelijk afschot vossen Midden-Delfland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is teleurgesteld dat haar bezwaar tegen de ontheffing voor het afschieten van vossen met behulp van lichtbakken in Midden-Delfland niet heeft geleid tot grote wijzigingen of het intrekken van de ontheffing. Doordat de ontheffing tot ver in het broedseizoen geldig is, vreest de NMZH dat weidevogels verstoord worden wanneer jagers zich met auto’s en honden in broedgebieden begeven om ’s nachts vossen te schieten.

De ontheffing is afgegeven met als doel de predatie van weidevogels door vossen terug te dringen. De NMZH dringt echter aan op maatregelen om de leefgebieden van weidevogels te verbeteren voordat er gefocust wordt op het terugdringen van predatie door afschot. De voornaamste oorzaak van de achteruitgang van weidevogels is de slechte kwaliteit van hun leefgebied. Door de intensivering van de landbouw wordt het boerenland steeds minder rijk aan bloemen, kruiden en insecten en steeds minder geschikt voor weidevogels om succesvol jongen groot te brengen. Bovendien vindt predatie niet alleen door vossen plaats, maar ook door soorten als roofvogels, kraaien, wezels en hermelijnen.  Het is daarom noodzakelijk om via leefgebieden van een goede kwaliteit te zorgen voor een veerkrachtige populatie weidevogels die bestand is tegen enige predatie.

Ook vindt de NMZH het moeilijk te begrijpen dat de provincie zowel ontheffingen afgeeft voor het afschieten van vossen als voor het afschieten van ganzen. De provincie wil de aantallen ganzen verminderen omdat deze schade veroorzaken aan de landbouw. Als natuurlijke vijand van de gans zorgt de vos juist voor het verminderen van het aantal ganzen. Door vossen te schieten werkt de provincie mee aan de instandhouding van grote aantallen ganzen.

vos