NMZH steunt project voor schone binnenvaart

10 september 2015

NMZH steunt project voor schone binnenvaart

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland steunt het project CLINSH (Clean Inland Shipping) voor een schonere Europese binnenvaart. Om het project te kunnen uitvoeren dient de provincie binnenkort een aanvraag in bij het Europese subsidiefonds Life.  In een “letter of support” heeft de NMZH haar steun voor het project uitgesproken. Met het schoner maken van binnenvaartschepen is vooral voor de luchtkwaliteit veel winst te halen, met grote voordelen voor de natuurkwaliteit en de gezondheid van mens en dier.

Internationale samenwerking

Het CLINSH-project is een internationale samenwerking van partijen uit Nederland, België, Duitsland en Engeland. Partners zijn onder andere havens, universiteiten en brancheorganisaties. De partners werken samen en dragen allen financieel bij aan maatregelen ter stimulering van een schonere binnenvaart. De provincie  Zuid-Holland is projectleider van de samenwerking.

Binnenvaartsector achtergebleven

Het vervoer over water wordt vaak als milieuvriendelijk gezien vergeleken met vrachtvervoer. De milieueisen voor  trucks zijn de laatste jaren echter strenger geworden. Daarnaast worden trucks sneller vervangen dan binnenvaartschepen. Hierdoor blijft de binnenvaartsector bij het reduceren van uitstoot en de  ontwikkeling van schone technologie.

Verminderen schadelijke uitstoot

Het CLINSH consortium wil op 30 schepen laten zien dat met schonere brandstoffen en technieken om de uitlaatgassen te reinigen de schadelijke uitstoot van stikstofoxide kan worden teruggedrongen. Het effect zal worden gemonitord, waarna de data worden ingevoerd in een database. Deze database kan input zijn voor het beleid van lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instanties.

Betere luchtkwaliteit

Voor de NMZH en haar natuur- en milieunetwerk is het belangrijk dat de luchtkwaliteit in en rondom Rotterdam sterk verbeterd wordt. Naast CLINSH werkt de NMZH  ook in andere projecten samen aan een schonere binnenvaart. Voorbeelden zijn de LNG-dialoog en de samenwerkingsovereenkomst stikstof.

Downloads