NMZH spreekt in over Buijtenland van Rhoon

7 september 2016

NMZH spreekt in over Buijtenland van Rhoon

Vandaag heeft de statencommissie Duurzame Ontwikkeling zich gebogen over het Buijtenland van Rhoon en de statenvoordracht van Gedeputeerde Staten over het advies van de kwartiermakers. Op 14 september wordt hierover door Provinciale Staten een besluit genomen.

Alex Ouwehand, directeur van de NMZH, heeft ingesproken in de commissie op basis van de brief van de partijen in de Tafel van Borging: VNO-NCW, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, Deltalinqs,  Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Duinbehoud en NMZH.

De partijen steunen de voorliggende voorstellen van Gedeputeerde Staten niet. Zij vinden de gemaakte afspraken over de doelen voor hoogwaardige akkernatuur en de uitvoering en monitoring daarvan onvoldoende. Ook vinden zij de invulling van de gebiedscoöperatie te beperkt. Volgens de partijen moet het lopende bestemmingsplan, met bestemming natuur en recreatie, niet gewijzigd worden zonder concrete (deel)plannen voor de invulling van het gebied met hoogwaardige akkernatuur.

Veel statenfracties in de commissie wilden op deze punten meer helderheid en betere afspraken in het besluit van Provinciale Staten op 14 september. Zij zullen daarvoor met voorstellen komen via moties of amendementen. Gedeputeerde Han Weber gaf ook aan open te staan voor aanpassingen.
NMZH, Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap zullen hiervoor informatie aanleveren over een goede invulling van hoogwaardige akkernatuur en recreatie in Buijtenland van Rhoon.

Meer informatie