NMZH roept provincie op tot actieve soortenbescherming

15 februari 2017

NMZH roept provincie op tot actieve soortenbescherming

Op 15 februari en 15 maart 2017 houdt de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling bijeenkomsten met groene organisaties om ideeën uit te wisselen voor de actualisatie van het natuurbeleid. De Zuid-Hollandse Natuur- en Landschapsorganisaties (NLO)* zijn hierbij aanwezig en leveren een bijdrage door middel van een korte pitch.

In haar pitch roept de NMZH de provincie op om werk te maken van actieve soortenbescherming en dit een prominente plek te geven in het natuurbeleid. Actieve soortenbescherming is het nemen van maatregelen zodat de natuur zich kan herstellen, verbeteren of uitbreiden. Door actieve soortenbescherming kan de natuur robuuster worden waardoor de wetgeving minder knel veroorzaakt en er meer ruimte is voor ontwikkelingen. Daarnaast is actieve soortenbescherming noodzakelijk om natuurdoelen te kunnen behalen en geeft het door de positieve insteek energie en verbindt het mensen met natuur.

* De Zuid-Hollandse natuur- en landschapsorganisaties zijn Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer, IVN, Dunea en NMZH.

Lees de volledige pitch over soortenbescherming>>

Tekening: Jeroen Helmer
Tekening: Jeroen Helmer