NMZH pleit voor extra bescherming dwerggans Zuid-Holland

14 november 2018

NMZH pleit voor extra bescherming dwerggans Zuid-Holland

Nadat onlangs in Limburg door een jager een ernstig bedreigde dwerggans illegaal werd afgeschoten, dringt de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) bij de Provincie Zuid-Holland aan op extra maatregelen om deze soort te beschermen. De dwerggans in Limburg werd door de jager vermoedelijk voor een kolgans aangezien. Het afschot van de kolgans is onder voorwaarden wel toegestaan, maar is nu door de provincie Limburg tijdelijk verboden om herhaling te voorkomen.

Kolgans en dwerggans in Zuid-Holland

Net als in Limburg is ook in Zuid-Holland het afschot van kolganzen toegestaan doordat de provincie hier een ontheffing voor heeft verleend. In Zuid-Holland komen in de winter met name in de Hoeksche Waard kleine aantallen dwergganzen voor. Omdat de kolgans en de dwerggans qua uiterlijk grote overeenkomsten vertonen, vreest de NMZH dat ook hier verwarring tussen de soorten door jagers niet is uitgesloten. Om te voorkomen dat een voorval zoals in Limburg ook in Zuid-Holland plaats kan vinden heeft de NMZH de Provincie Zuid-Holland verzocht extra maatregelen te nemen om de dwerggans te beschermen.

Brief aan Gedeputeerde Staten in zake dwerggans