NMZH nog niet gerust op aanpak waterproblemen A4 Midden-Delfland

3 februari 2016

NMZH nog niet gerust op aanpak waterproblemen A4 Midden-Delfland

Een groot deel van het weggepompte water uit de tunnelbak van de A4 Midden-Delfland wordt teruggebracht in de bodem in plaats van afgevoerd naar de Nieuwe Waterweg. Negatieve effecten op de omgeving, zoals bodemdaling worden daarmee tegengegaan.  De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland plaatst echter vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van deze maatregel. Dit liet zij Minister Schultz vandaag weten in een brief.

De waterproblemen van de A4 zijn ontstaan doordat de constructie, waarin de weg op de (half)verdiepte delen ligt, minder waterdicht bleek te zijn dan gedacht. Hierdoor liep grondwater de tunnelbak in, dat door Rijkswaterstaat moest worden weggepompt. De hoeveelheid water bleek echter groter te zijn dan berekend, waardoor Rijkswaterstaat de vergunning moest laten aanpassen.

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) vreesde dat het wegpompen van het extra water negatieve gevolgen zou hebben voor de omgeving, zoals een snellere bodemdaling door een lagere grondwaterstand.  De NMZH diende daarom een zienswijze in, net zoals onder andere de Stichting Batavier en de Gemeente Midden-Delfland. Hierop werd de vergunning aangepast en is vervolgens bepaald dat een groot deel van het water uit de wegconstructie in de bodem moet worden teruggepompt.

De NMZH is er nog niet gerust op dat alle problemen verholpen zijn met deze aanpassing van de vergunning. Eerder werd namelijk nog aangegeven dat het niet mogelijk zou zijn om water terug te pompen in de bodem. De NMZH vraagt zich af hoe dit inzicht in korte tijd 180 graden gedraaid kan zijn. Daarnaast vraagt de NMZH zich af in hoeverre Rijkswaterstaat nu controle heeft op de situatie en of er voor de toekomst niet weer allerlei nieuwe problemen ontstaan. En als die problemen ontstaan, wie verantwoordelijk is voor de oplossing. Ook wil de NMZH van de minister weten wat de eventuele noodzaak van een lozingsvergunning zou betekenen voor de nu afgegeven watervergunning. In december is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de minister verzocht wordt te onderzoeken of er een lozingsvergunning nodig is voor het afvoeren van het water uit de wegconstructie van de A4.

De volledige brief aan de minister kunt u hier lezen.