NMZH neemt deel aan coalitie CO2 Smart Grid West-Nederland

26 juli 2016

NMZH neemt deel aan coalitie CO2 Smart Grid West-Nederland

Onlangs is een initiatief gestart van een coalitie van 25 regionale partijen uit markt, maatschappij en overheid die de ontwikkeling wil stimuleren van een CO2 Smart Grid in West-Nederland, tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. De NMZH neemt, samen met de Milieufederatie van Noord-Holland, deel aan deze coalitie.

Doel is de uitstoot van CO2 te beperken door een infrastructureel netwerk te realiseren waarin steeds meer uitstoters en gebruikers van CO2 gekoppeld kunnen worden. Daarmee kan het gebruik van CO2 als grondstof een onderdeel vormen voor een transitie naar een circulaire en klimaatbestendige economie.

De opzet is zo snel mogelijk met het Rijk tot een overeenkomst te komen om een rol voor de CO2 Smart Grid in het nationaal klimaatbeleid vast te leggen. Om de inzet en strategie van de coalitie vast te leggen is een position paper en zijn  de ministeries van EZ en I&M en de Tweede Kamer benaderd met brieven, gericht op nadere discussie en behandeling na de zomer.

Binnen de coalitie wordt gewerkt aan een vijftal trajecten:

  1. Verdergaand onderzoek naar mogelijk CO2-bronnen (zuiverheid, volumes, duurzaamheid)
  2. Infrastructuur: bestaand en uit te breiden, voor opslag en hergebruik. Op basis van de bestaande infrastructuur voor de levering van CO2 aan de glastuinbouw (OCAP-leiding) en op korte termijn (2018) aan te passen en uit te breiden. Om daarmee zo veel mogelijk glastuinbouwbedrijven aan te sluiten. En nieuwe bronnen en gebruikers van CO2 voor de middellange (2020-2025) en lange termijn (2025-2035).
  3. Strategie om te zoeken naar nieuwe, innovatieve technieken voor het hergebruik van CO2. Gericht op hernieuwbare brandstoffen, grondstoffen voor de biobased chemie en grondstoffen voor de bouw.
  4. Ontwikkeling methodiek om de daadwerkelijk CO2-emissiereductie bij de verschillende strategieën te meten, te rapporteren en te verdelen (credits) tussen bron en afnemer (monitoring en borging)
  5. Begeleiden en versterken van de coalitie tussen markt, maatschappij en overheid.

De NMZH ziet in deze coalitie voor haar een kritische rol voor bewaking van een energie- en grondstoffentransitie waarin de rol van fossiele brandstoffen sterk vermindert door besparing en duurzame energie  en CO2 een rol krijgt binnen een biobased en circulaire economie. Monitoring en borging is daarbij voor NMZH van groot belang.

Lees meer over de CO2 Smart Grid op de website van BLOC >>