NMZH lanceert Groene Kieskompas voor Zuid-Hollandse provinciale verkiezingen

17 februari 2015

NMZH lanceert Groene Kieskompas voor Zuid-Hollandse provinciale verkiezingen

Vandaag heeft de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) het Groene Kieskompas gelanceerd. Met een groot groen potlood op een enorme kieslijst gaf de heer Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland het startsein voor de nieuwe website www.groenekieskompas.nl. Op het kieskompas kunnen kiezers zien hoe de Zuid-Hollandse partijen scoren op de thema’s natuur, landschap, ruimte, duurzaamheid en energie.

Beoordeling

Het Groene Kieskompas bestaat uit tien stellingen over natuur, landschap en ruimte en zeven stellingen over duurzaamheid en energie. Aan de hand van deze stellingen heeft de NMZH de verkiezingsprogramma’s van de Zuid-Hollandse politieke partijen beoordeeld. Door handige kleurscores ziet de kiezer in een oogopslag in welke mate de verkiezingsprogramma’s overeenkomen met de 17 stellingen.

Belang provinciale verkiezingen

Met het Groene Kieskompas wil de NMZH kiezers inzicht geven in de standpunten en ambities van de politieke partijen rondom groene onderwerpen. De provincie speelt namelijk een cruciale rol voor zaken zoals het ontwikkelen en beheren van natuur, de bescherming van het landschap en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Ook wil de NMZH met het Groene Kieskompas de betrokkenheid van inwoners bij de Zuid-Hollandse Provinciale Statenverkiezingen vergroten. Een belangrijke zaak volgens de heer Smit:
We moeten in Zuid-Holland zuinig zijn op ons groen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de bereikbaarheid in onze provincie goed is, dat de economie wordt gestimuleerd en dat de inrichting van de ruimte optimaal is voor iedereen die hier woont en werkt. Dat zijn de zaken waar de provincie over gaat en waar de kiezers op 18 maart het verschil kunnen maken.”

Opvallende verschillen

Het Groene Kieskompas laat zien dat er op 18 maart wat te kiezen is. De verschillen tussen de partijen zijn aanzienlijk. Zo geven D66. GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP in hun verkiezingsprogramma’s aan dat de landbouw in de provincie zich meer op kwaliteit moet richten dan op een zo hoog mogelijke productie. De andere partijen vinden het ook van belang dat Zuid-Hollandse agrariërs voor de wereldmarkt blijven produceren. Ook over de aanleg van nieuwe wegen nemen de partijen zeer verschillende standpunten in.

StartseinGroeneKieskompas