NMZH in hoger beroep vanwege massaal afschot ganzen

30 oktober 2017

NMZH in hoger beroep vanwege massaal afschot ganzen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gaat samen met zes lokale natuurorganisaties in hoger beroep omdat de provincie vrijwel alle broedende Canadese en kolganzen wil uitroeien. In een beroepsprocedure stelde de rechtbank Den Haag eerder dat de provincie dit mag toestaan omdat de Canadse gans en kolgans van nature niet in Zuid-Holland voorkomen. Volgens de NMZH heeft de rechtbank daarbij echter ten onrechte over het hoofd gezien dat deze ganzensoorten in het rijksbeleid als inheems beschouwd worden. Deze soorten zijn dus wettelijk beschermd en mogen niet uitgeroeid worden. 

De NMZH begrijpt dat de grote aantallen broedende ganzen een probleem zijn door de schade die zij aan kunnen richten. Het is belangrijk dat hier oplossingen voor komen, maar de NMZH is van mening dat de provincie daarbij teveel ruimte biedt voor afschot. De provincie Zuid-Holland mag volgens de NMZH niet zelf bepalen dat sommige ganzensoorten wel uitgeroeid kunnen worden terwijl het rijksbeleid dit niet toestaat. De NMZH legt daarom nu in een hoger beroepsprocedure het oordeel van de rechtbank voor aan de Raad van State.

Lees meer

 

Canadese gans_Jan van der Straaten