NMZH in beroep tegen ontheffing vernielen nest Rhoonse kerkuil

22 maart 2016

NMZH in beroep tegen ontheffing vernielen nest Rhoonse kerkuil

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is in beroep gegaan tegen het ongegrond verklaren van het bezwaar dat de zij eerder maakte tegen een verleende ontheffing voor het vernielen van het nest van een kerkuil in Rhoon. De NMZH is van mening dat het vernielen van dit kerkuilennest in strijd is met de Vogelrichtlijn en daarom niet zou mogen worden toegedaan.

In het najaar van 2015 verleende het Ministerie van Economische Zaken een ontheffing aan bouw- en aannemingsbedrijf Zoeteman B.V. voor het nieuwbouwproject ‘Rijshorst’ aan de Rijsdijk en Achterdijk in Rhoon. Door de sloopwerkzaamheden bij het bouwproject zou echter het nest van een kerkuil en sneuvelen en gaat er foerageergebied verloren. Om dit te voorkomen maakte de NMZH bezwaar. Dit bezwaar werd ongegrond verklaard. Volgens de NMZH is het bezwaar echter op basis van een verkeerde interpretatie van de Vogelrichtlijn afgewezen, daarom gaat zij nu in beroep.

De NMZH stelt dat de Vogelrichtlijn het niet toe staat om nesten en eieren van een soort als de kerkuil opzettelijk te vernielen of te beschadigen of nesten weg te nemen en hierop alleen uitzonderingen mogelijk zijn vanwege specifieke, in de Vogelrichtlijn genoemde, redenen. Het nieuwbouwproject ‘Rijshorst’ valt niet onder die redenen en daarom had de ontheffing dus niet verleend mogen worden.

De NMZH heeft tevens een voorlopige voorziening aangevraagd. Het kerkuilennest is namelijk momenteel nog niet gesloopt, maar wel onbereikbaar gemaakt voor de kerkuil. Het is dus van belang dat de sloopwerkzaamheden nog niet van start gaan totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan over het beroep en het nest weer bruikbaar wordt gemaakt zodat de kerkuil hier dit seizoen nog kan broeden.

Lees meer