NMZH in beroep tegen ontheffing afschot zomerganzen

19 december 2016

NMZH in beroep tegen ontheffing afschot zomerganzen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft beroep aangetekend tegen de ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het afschieten van diverse ganzensoorten in de zomerperiode. De NMZH begrijpt dat de grote aantallen ganzen die in Zuid-Holland in de zomer verblijven een probleem vormen door de schade die zij aan landbouwgewassen kunnen veroorzaken. Maar de NMZH vindt dat het afschot dat met de ontheffing wordt toegestaan te ver gaat. Zo worden er bijvoorbeeld geen limieten gesteld aan de te schieten aantallen ganzen terwijl dit volgens de NMZH wel zou moeten.

Ten onrechte geen limieten

In haar bezwaar stelt de NMZH dat de provincie met de ontheffing ervoor wil zorgen dat de populaties van diverse ganzensoorten in de periode tot en met 2020 gereduceerd worden tot de zogenaamde doelpopulaties. Maar door het ontbreken van de limieten aan de te schieten aantallen ganzen in de ontheffing kan de provincie niet voorkomen dat er meer ganzen geschoten worden dan nodig is voor het bereiken van die doelpopulaties. Zo hoeven er slechts 1000 kolganzen geschoten worden om de doelpopulatie te bereiken. Het is dus niet ondenkbaar dat dat aantal al ruim voor 2020 bereikt wordt en volgens de NMZH zou de provincie dan in moeten kunnen grijpen om verder afschot te voorkomen.

Lokmiddelen ten onrechte toegestaan

In de ontheffing staat de provincie toe dat jagers lokmiddelen, zoals (niet-levende) lokvogels, lokvoer en lokfluiten gebruiken om ganzen te doden. Volgens de NMZH is dit in strijd met wet- en regelgeving en de provinciale bezwarencommissie gaf de NMZH hierin gelijk. De provincie heeft dit advies van haar eigen bezwarencommissie naast zich neergelegd wil toch het gebruik van lokmiddelen toestaan.

Afschot winterganzen

De ontheffing van de provincie is bedoeld om de aantallen ganzen die in Zuid-Holland broeden in aantallen te reduceren. De ontheffing is echter al geldig vanaf februari/maart. Op dat moment bevinden zich ook nog aanzienlijk aantallen winterganzen in Zuid-Holland. Deze ganzen trekken aan het einde van het winterseizoen weg om elders te broeden. Doordat de ontheffing al zo vroeg in het jaar geldig is, is niet te voorkomen dat er dan ook winterganzen geschoten worden. De NMZH stelt dat de ontheffing hierdoor verder gaat dan waar deze voor bedoeld is.

Alternatieven

Ook stelt de NMZH in haar beroep dat er meer gekeken zou moeten worden naar alternatieven voor afschot om schade te voorkomen. Uit recent onderzoek in opdracht van de Dierenbescherming is gebleken dat alternatieve methoden effectief kunnen zijn, maar dat hier nog nauwelijks gebruik van wordt gemaakt.