NMZH gaat voortgang programma landschapstafel Duin, Horst & Weide monitoren

30 juni 2016

NMZH gaat voortgang programma landschapstafel Duin, Horst & Weide monitoren

De landschapstafel Duin, Horst en Weide is een samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk organisaties. Samen zetten zij zich in om het gebied tussen Leiden, Den Haag en Zoetermeer te versterken door de vitaliteit (economisch rendabel houden van functies in het gebied), authenticiteit (behoud en versterking van gebiedseigen kenmerken) en toegankelijkheid (verbindingen met de stad en binnen het groengebied) te verbeteren. De ontwikkelingen die hieraan bij moeten dragen zijn opgenomen in een programma dat dit jaar is vastgesteld.  De NMZH zal de uitvoering van dit programma gaan monitoren door middel van een jaarlijks op te stellen rapportage.

Het gebied Duin, Horst & Weide is erg waardevol. Enerzijds vanwege de werking als groene buffer tussen de omliggende stedelijke gebieden. En anderzijds vanwege de ecologische en landschappelijke kwaliteit. Doordat Duin, Horst & Weide op de overgang ligt van kust naar het achterliggende veenweidelandschap is het landschap erg afwisselend en voor plant- en diersoorten van groot belang vanwege de habitats die hier voorkomen. Daarnaast heeft het landschap in dit gebied een belangrijke economische waarde. Vanwege onder andere de recreatieve en economische functies van het gebied en het belang voor het vestigingsklimaat van de omliggende steden.

De NMZH vindt het erg positief dat er met alle deelnemers aan de landschapstafel gezamenlijk tot een programma is gekomen dat de kwaliteiten van Duin, Horst & Weide moet versterken. Alle deelnemers leveren
vanuit hun rol een bijdrage aan de uitvoering. Maar juist door deze veelheid aan uitvoerende partijen is het belangrijk om inzicht te houden op de voortgang en de realisatie van de programmadoelen. De NMZH is dan ook blij dat de landschapstafel haar gevraagd heeft om hier een jaarlijkse monitoringsrapportage over op te gaan stellen.