NMZH bezorgd over kwaliteit kuikenland

7 juni 2016

NMZH bezorgd over kwaliteit kuikenland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland maakt zich zorgen over de kwaliteit van het kuikenland in Zuid-Holland. In de meeste gebieden wordt geprobeerd het kuikenland te beheren, maar er worden nog maar weinig kuikens gezien. Door het vroege voorjaar raakt het kuikenland al snel begroeid met een dicht pakket gras, waardoor de kuikens er niet in terecht kunnen. Vaak is het grasland ook niet heel bloemrijk en insectenrijk waardoor er weinig voedsel te vinden is voor de kuikens.

Verbetering blijft nodig

Gelukkig zijn er ook hoopgevende ervaringen. In de meeste gebieden zijn goede beheermozaïeken gevormd met een uitgestelde maaidatum.  Ook wordt er door de vogels goed gebruik gemaakt van plasdras plekken, natte plekken in het weiland waar de vogels goed voedsel kunnen vinden.  De beheerde gebieden blijken in de meeste gevallen goed bezet te zijn met broedende vogels en veel nesten zijn veilig en succesvol uitgekomen. Hoewel er een goede stap gezet wordt met de verbetering van het agrarisch natuurbeheer, blijkt er nog veel te leren voor een optimaal weidevogelbeheer. Alleen als de betrokken partijen in het boerenland actief samen  blijven werken aan het verder verbeteren van het leefgebied van de weidevogels, hebben de weidevogels echt weer een toekomst.

Taskforce Agrarische Natuur

Dit jaar is het eerste jaar waarin boeren, aangesloten bij agrarische collectieven, een nieuw agrarisch natuurbeheer uitvoeren. Het nieuwe beheer moet zorgen voor een bloemrijk boerenland dat weer rijk is aan weidevogels. De Taskforce Agrarische Natuur (een samenwerkingsverband van de Natuur en Milieufederatie, De Groene Motor en de agrarische collectieven in Zuid-Holland) helpt boeren en vrijwilligers het nieuwe beheer zo effectief mogelijk te maken.