Nijmegen wint Stook je Rijk trofee 2016

30 november 2016

Nijmegen wint Stook je Rijk trofee 2016

De Nijmeegse huurders, woningcorporaties en de gemeente Nijmegen zelf zijn trotse winnaar van de Stookjerijktrofee 2016. Deze trofee is dinsdagavond tijdens de jaarlijkse Stookjerijk-bijeenkomst uitgereikt. Nijmegen heeft de trofee gewonnen vanwege de groenste prestatieafspraken.


De Nijmeegse prestatieafspraken zijn zo groen omdat daar de energiedoelstellingen voor 2020 het meest ambitieus zijn, de stad en haar corporaties een duidelijke visie hebben op een energieneutrale huurvoorraad, de betrokkenheid van huurders in het overleg met corporatie en gemeente zo goed geregeld is en omdat het bijhouden (monitoring) van de voortgang prima geregeld is.
De Stookjerijktrofee 2016 is een benchmark tussen de 36 grootste gemeenten van Nederland. Zij kregen een enquêteformulier toegestuurd, waarin vijf onderwerpen aan de kaak werden gesteld. 19 gemeenten gaven gehoor aan de oproep. De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de Natuur en Milieufederaties, Woonbond, Aedes, Ministerie van BZK en de VNG hebben uiteindelijk unaniem Nijmegen aangewezen als winnaar. De Waalstad wint met twee banddiktes verschil van de andere genomineerde gemeenten, Almere, Utrecht, Arnhem en Zwolle.

Energieneutrale huurvoorraad

Dat Nijmegen wint komt onder andere omdat alle zeven corporaties in 2020 gemiddeld energielabel B halen, sommige corporaties zelfs eerder. Ook werkt Nijmegen actief aan de realisatie van een energieneutrale huurvoorraad: 75% is in 2030 al energieneutraal, 100% in 2045. In 2017 werken de drie partijen gezamenlijk een stappenplan hiervoor uit. Huurders zitten vanaf het begin aan tafel bij het driepartijenoverleg van de prestatieafspraken en spreken daar een serieus woordje mee. Zij hebben de intentie om de prestatieafspraken te ondertekenen. In december vindt ondertekening plaats. Tenslotte besteed Nijmegen nadrukkelijk aandacht aan gedrag van huurders als cruciale factor voor energiebesparing en lagere woonlasten. Corporaties geven hier actief invulling aan door een aantal maatregelen. Ook willen de Nijmeegse partijen 50.000 zonnepanelen op huurdaken realiseren.

Stookjerijk

Stookjerijk is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties in Gelderland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Doel is om de samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurders bij energiebesparing te bevorderen. Samen zetten zij forse stappen vooruit naar meer duurzame en betaalbare woningen in de sociale huursector. 2016 is een lustrumjaar voor Stookjerijk.

Foto: Bas de Meijer
Foto: Bas de Meijer