Nieuwe partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel maken zich hard voor een biodiverse toekomst

26 september 2019

Nieuwe partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel maken zich hard voor een biodiverse toekomst

Een brede maatschappelijke coalitie voor het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Daar tekenden 25 partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel 25 september voor. Geen loze krabbel, want partners van het Deltaplan committeren zich aan positieve actie voor het herstel van biodiversiteit.

Het Deltaplan bestaat uit concrete plannen, waarvan niet alleen de natuur maar ook de betrokken partijen beter worden. De aanpak wordt gedreven door wat alle partijen verbindt. Tijdens de bijeenkomst, waar naast de 25 nieuwe partners ook zo’n 30 aspirant partners aanwezig waren, was de sfeer actiegericht. De consensus was voelbaar aanwezig: een systeemwijziging vergt samenwerking tussen alle partijen waarbij vooral ook de economische dimensies van vraagstukken rond biodiversiteit worden aangepakt.

Een overkoepelend thema was de integrale aanpak, waarbij economische (verdien)modellen en discipline-overstijgend samenwerken centraal staan. Louise Vet – directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en onafhankelijk voorzitter van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel benadrukte het belang van samenwerking en van een gebiedsbenadering. “met één boer, of één natuurgebied ben je er niet. Er moet op gebiedsniveau worden samengewerkt”, daarover is ze heel duidelijk. “We zijn volop aan de slag om over de volle breedte het maatschappelijk draagvlak voor biodiversiteitsherstel te vergroten. Herstel van biodiversiteit is voor iedereen belangrijk.

We zoeken actief naar verdienmodellen voor biodivers ondernemen en het ontwikkelen en delen van kennis over biodiversiteit en hoe je dit kunt meten. Ook zoeken we per gebied lokale samenwerking met diverse grondgebruikers om de biodiversiteit in de landbouw en de openbare ruimte te bevorderen. De overheid is hierin ook partij. Wet- en regelgeving moet boeren en beheerders van gebieden steunen in hun inspanningen om de biodiversiteit te stimuleren.”

Commitments
Een aantal aanwezige partners presenteerden hun commitment aan het Deltaplan. Veel partners van het eerste uur waren zelf al langs de lijnen van het Deltaplan aan het werk en noemen het een logische keuze om bij dit grote initiatief aan te sluiten. “Hier vind ik de beweging, hier kunnen we het gesprek aangaan” aldus Natasja Oerlemans van het WNF.

Meer informatie? Neem contact op met