Nieuwe faunabeheerplannen onvoldoende

21 augustus 2017

Nieuwe faunabeheerplannen onvoldoende

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met meer dan vijftien lokale natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen de goedkeuring van een aantal nieuwe faunabeheerplannen door de provincie Zuid-Holland. De faunbeheerplannen beschrijven hoe schade moet worden tegengaan door het afschot van dieren. Volgens de organisaties zijn de plannen onder de maat doordat een goede onderbouwing voor de noodzaak van het afschot veelal ontbreekt, er te weinig inzicht is in de aantallen en trends van de populaties en er ook voorgesteld wordt om soorten af te schieten die er niet goed voor staan.

Het bezwaar van de NMZH richt zich tegen de goedkeuring van de faunabeheerplannen voor de soorten ekster, roek, zwarte kraai, kauw, vos, wilde eend, houtduif, haas en konijn. De provincie Zuid-Holland heeft zelf regels opgesteld waaraan faunabeheerplannen moeten voldoen om goedgekeurd te worden. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn wat de omvang en ontwikkeling is van de populatie van de betreffende soort in de provincie, wat de omvang is van de schade die de soort veroorzaakt en welke preventieve maatregelen worden ingezet alvorens tot afschot wordt overgegaan. De NMZH heeft geconstateerd dat in diverse faunabeheerplannen deze informatie deels ontbreekt. Ook kennen soorten als de roek, wilde eend en houtduif geen ‘gunstige staat van instandhouding’. Doordat deze soorten er dus niet goed voor staan, zouden faunabeheerplannen waarin afschot als voorgesteld beheer is opgenomen niet mogen worden goedgekeurd volgens de NMZH.

Lees hier het bezwaar.

 

Foto: Jan Nijendijk (Saxifraga)
Foto: Jan Nijendijk (Saxifraga)