Nieuwe bewoners in de duinen van Oostvoorne

26 mei 2016

Nieuwe bewoners in de duinen van Oostvoorne

Het Zuid-Hollands Landschap is trots op twee nieuwe soorten in haar duingebied op Voorne. Zo is de zeldzame Bokkenorchis in het duin waargenomen. Deze bijzonder orchidee profiteert van het open duin en de vele overgangen naar duindoornstruweel. En afgelopen week is door onze nieuwe boswachter Richard in de bossen van Voorne de Middelste bonte specht ontdekt. Deze spechtensoort woont graag in oude eikenbossen.

Voor het Zuid-Hollands Landschap zijn deze soorten een indicatie dat bescherming van natuur belangrijk is. Door de inspanningen van de boswachters blijft het duingebied open en ontstaat er veel variatie in het landschap. De bomen in de duinbossen worden ouder en krijgen de kans om ook weer af te takelen. Juist door deze diversiteit en rust in de gebieden krijgen nieuwe planten en dieren de kans om zich te vestigen in de gebieden.

De natuurgebieden van het Zuid-Hollands Landschap nodigen je weer uit om de veerkracht van de natuur te ervaren. Veel plantensoorten staan op het punt om te gaan bloeien en vogels zijn druk met het voeren van hun jongen. Vooral de maanden mei en juni zijn de maanden van bloeiende orchideeën en broedende vogels. Vanuit het bezoekerscentrum Tenellaplas is het duingebied optimaal te ontdekken.

De Bokkenorchis is dankzij een oplettende bezoeker en KNNV Voorne gevonden en de Middelste bonte specht is gespot door boswachter Richard van het Zuid-Hollands Landschap. Het Zuid-Hollands Landschap zorgt voor bescherming van uw leefomgeving. U kunt daarbij aan bijdragen door eigen m2 te ‘kopen’. Hiermee helpt u het Zuid-Hollands Landschap om de natuur in Zuid-Holland te vergroten van 6% naar 10%. Voor meer informatie: www.van6naar10procent.nl.