Nieuwe aanpak agrarisch natuurbeheer noodzakelijk

20 februari 2017

Nieuwe aanpak agrarisch natuurbeheer noodzakelijk

Het nieuwe stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is onvoldoende effectief om de snelle achteruitgang van de weide- en akkervogels te keren. Daarvoor zijn verbeteringen en aanvullingen op de aanpak noodzakelijk. Samen met drie andere organisaties riepen wij de provincie op tot een nieuwe aanpak met concrete doelen en extra middelen.

Oorzaken ineffectiviteit stelsel

De organisaties zien twee belangrijke oorzaken voor het niet goed functioneren van het stelsel. Enerzijds zien zij tekortkomingen in de uitvoering van het stelsel. Zo willen zij meer transparatie, een betere kennisuitwisseling tussen collectieven, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties en een koppeling tussen het agrarisch stelsel en het water- en natuurbeheer. Daarnaast moet er meer geschikt leefgebied komen voor weide- en akkervogels buiten de reservaten.

Oproep tot nieuwe aanpak

In de brief roepen de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap en IVN de provincie op om snel een nieuwe aanpak te ontwikkelen met concrete doelen en extra middelen. In een notitie beschrijven de organisaties  een aantal aandachtspunten voor de hernieuwde aanpak om effectief agrarisch natuurbeheer voor alle betrokken partijen mogelijk te maken.

Lees meer

 

Foto: Astrid Kant
Foto: Astrid Kant