Nieuw beleidsplan NMZH

Nieuw beleidsplan NMZH

Met de start van het nieuwe jaar is ook het nieuwe beleidsplan van de NMZH in werking getreden. In dit nieuwe beleidsplan zijn onze koers en werkwijze voor de periode tot 2025 beschreven. Wij blijven ons natuurlijk ook de komende jaren samen met ons netwerk inzetten voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland. Het beleidsplan geeft aan welke accenten we hierbij leggen.

21 januari 2020

Zes thema’s

Het beleidsplan beschrijft waar we als organisatie voor staan, hoe we werken en hoe de organisatie in elkaar zit. Op het gebied van de thema’s waar we ons de komende jaren op richten wordt in het beleidsplan een beschrijving gegeven van de trends en ontwikkelingen en wat wij met betrekking tot deze thema’s willen gaan bereiken en hoe we dit doen. De thema’s luiden als volgt:

  • Klimaat en energie
  • Natuur en landschap
  • Circulaire economie
  • Duurzame landbouw
  • Verkeer en vervoer
  • Duurzame haven

Doe mee!
Heb je naar aanleiding van ons beleidsplan ideeën, wil je met ons meedoen of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen werken aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland!

Beleidsplan NMZH 2020-2025

Voor meer informatie neem je contact op met: