Atzo Nicolaï overleden

25 augustus 2020

Ons bereikte het bericht dat op 19 augustus jl. Atzo Nicolaï op 60-jarige leeftijd is overleden. Tot een aantal weken geleden was hij nog actief als voorzitter van Deltalinqs. Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in mainport Rotterdam. Atzo had sinds 1 januari 2020 de voorzittershamer overgenomen van Steven Lak.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en verdere familie. We wensen hun veel sterkte om dit grote verlies een plaats te geven in hun leven.

Namens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland,

Alex Ouwehand
Directeur NMZH