Netwerkbijeenkomst Natuur in het Boerenland

17 maart 2016

Netwerkbijeenkomst Natuur in het Boerenland

Op 1 april organiseren de Provincie Zuid-Holland en de Taskforce Agrarische Natuur een netwerkbijeenkomst met als titel Natuur in het Boerenland. De bijeenkomst vindt plaats in De Brug in Reeuwijk van 11.15 uur tot 17.00 uur. Graag nodigen wij u uit voor de netwerkbijeenkomst.

Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. Op deze netwerkbijeenkomst ontmoet u alle relevante partijen die betrokken zijn bij het vernieuwde stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Ook wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Samen denken we na over de beste manier om een natuurinclusieve landbouw als stip op de horizon te bereiken en de bijdrage die iedere speler hieraan kan leveren.

Gedeputeerde Han Weber geeft het startschot voor de doorontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer in Zuid-Holland voor de komende 6 jaar. Daarna presenteren de provincie, de partijen van de Taskforce Agrarische Natuur en de agrarische collectieven hun visie en ambitie. Onder leiding van dagvoorzitter Pieter Hellinga gaan wij in gesprek met de verschillende spelers in het veld: de agrarische collectieven, natuurorganisaties en de vrijwilligers. Natuurlijk is er ook tijd om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanmelden

Bent u betrokken bij het agrarisch natuur beheer in Zuid-Holland? Dan is deze netwerk-bijeenkomst speciaal voor u bedoeld! U kunt uzelf aanmelden via het online aanmeldingsformulier. We hopen u op 1 april te mogen verwelkomen.

Programma

11.15 uur –  Inloop met koffie en infomarkt

11.50 uur – Opening dagvoorzitter met presentatie programma
Pieter Hellinga, voorzitter Veelzijdig Boerenland

Een nieuw agrarisch natuurbeheer

12.00 uur – De ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer
Samen zorgen voor de natuur in het boerenland – Han Weber (Gedeputeerde)

12.10 uur – Presentatie van de Taskforce Agrarische Natuur Zuid-Holland
De zorg voor de weidenatuur – Alex Ouwehand (Taskforce Agrarische Natuur Zuid-Holland)

12.25 uur – Startschot van het nieuwe agrarisch natuurbeheer
Han Weber (Gedeputeerde)

12.30 uur – Presentatie Provinciaal Samenwerkingsverband Collectieven Zuid-Holland
Collectieven aan de slag, over de plannen en ambities voor de komende 6 jaar – Marinus Rooken (Samenwerkingsverband Collectieven Zuid-Holland)

13.00 uur – Lunchbuffet en informatiemarkt

Zorgen voor natuur in het boerenland, hoe helpen we mee?

14.00 uur – Kansen voor de weide- en de akkervogels in het boerenland
Presentatie en gesprek over de inzet van de collectieven in Zuid-Holland – Janneke Zevenbergen (Coöperatie Collectief Hoeksche Waard) en Kees de Jong (Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden)

14.30 uur –  Natuurorganisaties en weidevogelbeheer
Presentatie en gesprek over de werkwijze en  rol van de terreinbeherende organisaties – Warner Reinink  (Zuid-Hollands Landschap) en Harm Blom (Staatsbosbeheer)

15.00 uur – Pauze en informatiemarkt

15.25 uur – Een goed beheer voor de weidevogels, hoe helpen we mee?
Presentatie en gesprek over de inzet van weidevogelvrijwilligers – Joke Colijn (Natuur en Vogelwacht Krimpenerwaard) en John Kleijweg  (Weidevogelwacht Midden-Delfland)

15.45 uur – Conclusies van de dag
In een kort gesprek o.l.v. de dagvoorzitter

16.00 uur – Borrel met informatiemarkt

17.00 uur – Sluiting 

 

banner taskforce