Netwerk Grondig en natuur- en milieuorganisaties: geen steun voor maatregelen zuivelsector

18 november 2016

Netwerk Grondig en natuur- en milieuorganisaties: geen steun voor maatregelen zuivelsector

Een boterzacht plan. Dat is de reactie van de grondgebonden boeren verenigd in het Netwerk Grondig en de natuur- en milieuorganisaties* op het vandaag gepresenteerde plan van de zuivelsector. In het plan wordt voorgesteld om via een stoppersregeling, via het voer en via een melkbeperking het aantal koeien terug te dringen. “Dit plan biedt geen garantie op minder koeien en dus ook niet minder mest in Nederland. De afspraken bieden geen enkele zekerheid dat we aan de milieuregels van de Europese Unie tegemoet komen. Die regels beschermen tegen milieuvervuiling en schade aan de natuur”, aldus Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu namens de natuur- en milieuorganisaties. “We hebben geen zekerheid of borging dat met deze maatregelen daadwerkelijk het probleem wordt opgelost. Wat nodig is dat de sector zich ook financieel durft te verbinden aan het behalen van de resultaten. Het is nu te vrijblijvend en blijft slechts bij beloftes.”

Grondgebonden boeren de dupe

De grondgebonden boer, die genoeg grond heeft om de mest op uit te rijden, zijn koeien buiten te laten grazen en rekening houdt met natuur en weidevogels, wordt met dit plan extra gedupeerd en op geen enkele wijze ontzien. “Grondgebonden boeren, waaronder de biologische melkveehouders, hebben de huidige problemen in de sector niet veroorzaakt maar betalen nu wel de prijs. Andere boeren die ongeremd zijn gegroeid kunnen ook met deze maatregelen gewoon hiermee doorgaan, ten koste van de grondgebonden boer. Beschamend”, zegt Nol Verdaasdonk, directeur van de Brabantse Milieufederatie. Volgens Netwerk Gronding en de natuur- en milieuorganisaties zorgen de maatregelen ervoor dat steeds meer Nederlandse koeien straks op stal staan en niet meer in de wei komen. “De sector beloofde dat de toekomst van de melkveehouderij grondgebonden zou zijn”, vervolgt Verdaasdonk. Hij wijst op de toezeggingen die de agrarische belangenbehartigers en zuivelorganisaties in 2013 hierover deden in de visie ‘Verantwoorde ontwikkeling van de Nederlandse melkveehouderij’ van LTO en NZO.

Tweede Kamer aan zet

“Alle mooie woorden ten spijt, moeten we dus nu naar de politiek kijken om te voorkomen dat grondgebonden boeren straks verdwijnen. Zij kunnen de melkveehouderij aan haar woord houden door te kiezen voor grondgebondenheid en borging van de maatregelen af te dwingen”, aldus Verdaasdonk. “Wij vragen de Tweede Kamer om deze koers wettelijk te verankeren en dus nu in te grijpen.”

* Dit is een gezamenlijk persbericht van: Natuur & Milieu, Netwerk Grondig, Milieudefensie, De Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, Natuurmonumenten

Weiland met koeien