Natuurwind gaat over bijdragen aan klimaatprobleem, natuur en zeggenschap

21 december 2016

Natuurwind gaat over bijdragen aan klimaatprobleem, natuur en zeggenschap

Sinds de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met REScoopNL vorige week Natuurwind lanceerden, krijgen wij positieve en enkele negatieve reacties. Wij zijn verheugd met de steun en begrijpen ook dat niet iedereen even blij is met ons initiatief. Natuurwind gaat echter juist over het combineren van oplossingen voor het klimaatprobleem, natuurontwikkeling en zeggenschap. Immers, windenergie wordt te vaak ontwikkeld zonder de laatste twee zaken erbij te betrekken.

Natuurwind is een initiatief om de grote opgave die ook Zuid-Holland, als provincie die grotendeels onder de zeespiegel ligt, heeft om bij te dragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem. Windenergie levert daaraan op de korte termijn de meest substantiële en meest kosteneffectieve bijdrage. Voor één windmolen van 3 MW met een ashoogte tot maximaal 100 meter, die stroom levert voor ongeveer 1.800 huishoudens, zijn 12 hectaren met zonnepanelen nodig. Hét punt met het opwekken van duurzame energie is dus dat het weer meer zichtbaar wordt in de eigen omgeving, in tegenstelling tot vervuilende maar anonieme kolencentrales ergens ver weg. In de overgang van fossiele naar duurzame energie zullen er allerlei locaties voor het opwekken van windenergie nodig zijn.

Hét punt dat Natuurwind daarom wil maken, is dat de lusten en lasten van opwekken van  windenergie beter worden verdeeld. Ontwikkelaars van windenergie die alleen aan zichzelf denken, hebben het wat ons betreft niet begrepen. Ontwikkelen van windenergie is nodig, ook omdat onze natuur te lijden heeft van het uitblijven van alternatieven die het klimaat verbeteren. Maar windenergie ontwikkelen doe je juist door te zorgen dat windenergie goed past in een gebied, de opbrengsten ervan bijdragen aan natuurontwikkeling en het gebied zelf én dat de zeggenschap over de productie van windenergie en de opbrengst ervan met inwoners wordt gedeeld. Onderdeel van deze andere manier van werken rond windenergie is dat alle winst naar natuur en de omgeving gaan.

Natuurwind gaat dus om iets anders dan zorgen voor een inkomstenbron voor de Natuur en Milieufederatie, zoals soms wordt gesuggereerd. Natuurwind gaat over bijdragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem, aan natuurontwikkeling en aan zeggenschap voor inwoners. Een eerste project om te laten zien dat dit kan, is de Balij, een recreatiegebied bij Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer, langs de A12. Deze mogelijke  windenergielocatie bij de Balij ligt pal langs infrastructuur, voor de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland een belangrijke criterium bij de keuze voor windenergielocaties. Momenteel wordt vanuit de  provincie Zuid-Holland nog onderzocht of de locatie geschikt is voor windenergie.

Gezien de grote opgave om bij te dragen aan klimaatoplossingen, kunnen wij op voorhand niet teveel locaties van tevoren uitsluiten. Wat je wel moet doen, is nagaan of windenergie  goed kan worden ingepast in de omgeving en dat wordt de komende tijd nog goed onderzocht. Als de provincie Zuid-Holland besluit om de Balij als windenergielocatie verder te ontwikkelen, dan staat er in ieder geval een organisatievorm, een burgercoöperatie, klaar die de windmolens gaat beheren. En is er naast zeggenschap voor inwoners ook winst voor natuur en de omgeving. Want dat is wat de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland al meer dan 42 jaar doet. Wij zijn een onafhankelijke belangenbehartiger voor duurzaamheid die, zonder winstoogmerk, zoekt naar oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.

Over Natuurwind is meer te vinden op www.natuurwind.nl

windenergie