Natuurorganisaties vragen Europese Commissie om fosfaatplafond te handhaven

18 april 2016

Natuurorganisaties vragen Europese Commissie om fosfaatplafond te handhaven

Natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, vragen de Europese Commissie  de maximaal toegestane productie van fosfaat niet verder op te rekken. Zij reageren hiermee op het Ministerie van Economische Zaken die in Europa wil gaan pleiten voor het afschaffen van de fosfaatplafonds voor de periode 2018 – 2021.

Verhogen fosfaatplafond slecht voor waterkwaliteit

Een te hoge fosfaatproductie betekent een verslechtering van de waterkwaliteit en daardoor negatieve effecten op de natuur. De natuurorganisaties wijzen erop dat de waterkwaliteitsdoelen in Nederland nog lang niet gehaald worden en dat een verruiming van de limieten van de fosfaatproductie daarom onacceptabel is. Bovendien worden in Nederland de fosfaatplafonds al overschreden. Door een nog hogere productie toe te staan wordt slecht gedrag beloond.

Lees de volledige brief van de natuurorganisaties aan de Europese Commissie >>