Natuurorganisaties roepen op tot uitstel besluit Brouwerseiland

28 juni 2017

Natuurorganisaties roepen op tot uitstel besluit Brouwerseiland

De Natuur en Milieufederaties van Zeeland en Zuid-Holland dringen er bij de gemeenteraad van Schouwen-Duivenland op aan aanstaande donderdag nog geen besluit te nemen over het ontwerpbestemmingsplan voor Brouwerseiland. Volgens de zes organisaties* kan de gemeente geen zorgvuldig besluit nemen omdat eerst een aantal andere zaken onderzocht moeten worden.

Alternatieve surflocatie lijkt niet realiseerbaar

Eerder is door de gemeenteraad besloten dat Brouwerseiland alleen door kan gaan als er een volwaardige vervanging van de huidige surflocatie beschikbaar komt. De alternatieve locatie lijkt echter niet realiseerbaar of vereist op z’n minst een uitgebreid verkennend natuuronderzoek en een openbare vergunningsprocedure in het kader van de Wet natuurbescherming. Mogelijk is zelfs een wijziging nodig van het Natura 2000 beheerplan Deltawateren. Dit betekent een procedurele voorbereidingsperiode van zo’n 1 a 2 jaar.

Besluitvorming over tweede doorlaatmiddel wordt doorkruist

Daarnaast moet nog een besluit genomen worden over de locatie en de uitvoering van een tweede doorlaatmiddel in de Brouwersdam. De komende regering zal hiervoor een MER en een MKBA moeten uitvoeren. Pas daarna kan een besluit over Brouwerseiland genomen worden.

De Barro-onthefing is op onjuiste informatie gebaseerd

Ook heeft de gemeente Schouwen-Duivenland de minister van I&M onjuiste informatie verstrekt over de werkgelegenheid en de opbrengsten voor de gemeente als gevolg van het project Brouwerseiland. Volgens het rapport van Twijnstra Gudde zijn beide veel lager dan de gemeente voorspiegelt. Hierdoor zal de Barro-ontheffing, die de Minister op basis van de onjuiste informatie heeft verstrekt, door de Raad van State waarschijnlijk als ongeldig worden verklaard.

* Zeeuwse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Burgerinitiatief Ouddorp Kust, Ruimte en Rust.

Lees meer

 

tureluur
Foto: Marijke Verhagen (Saxifraga)