Natuurorganisaties plaatsen vraagtekens bij plannen Brouwerseiland

22 maart 2016

Natuurorganisaties plaatsen vraagtekens bij plannen Brouwerseiland

De plannen voor de realisatie van Brouwerseiland hebben een grote impact op natuur, landschap en leefomgeving.  Ook moeten de plannen in een breder perspectief van de gehele Zuidwestelijke Delta bekeken worden om het nut en noodzaak van de realisatie van dit eiland met onder andere recreatievilla’s, ligplaatsen voor jachten en een hotel te kunnen beoordelen. Met een zienswijze hebben de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland gereageerd op het voorontwerp bestemmingsplan.

Volgens de natuurorganisaties moeten  grootschalige bouwplannen in de kustzone niet op zich beoordeeld worden, maar in relatie tot een visie op de toekomstige ontwikkeling van de kust van de Zuidwestelijke Delta. Om te voorkomen dat de nu nog ongeschonden dele van de Nederlandse kust aangestast worden door bebouwing, riepen de natuurorganisaties in hun campagne Bescherm de Kust met succes op tot het opstellen van een visie voor de gehele Nederlandse kust. Uit deze visie zal moeten blijken of de ontwikkeling van Brouwerseiland past binnen de toekomstige ontwikkeling van de kust of niet.

Daarnaast is het voorontwerp op een aantal punten nog niet duidelijk.  Zo is er bijvoorbeeld onvoldoende inzicht in waarom de gekozen locatie de juiste is, wat de vervuilingseffecten zijn en is onduidelijk wat de toegevoegde waarde van de herontwikkeling is voor recreatie en toerisme.

Lees meer