Natuurorganisaties en riviersectoren lanceren toekomstplan voor rivieren in Nederland

Natuurorganisaties en riviersectoren lanceren toekomstplan voor rivieren in Nederland

Grootschalige natuurontwikkeling langs de rivieren helpt voorkomen dat de binnenvaart bij frequentere droogteperiodes letterlijk vastloopt. 27 november is het Plan ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ van het Wereld Natuur Fonds samen met vijf andere natuurorganisaties waaronder de Natuur en Milieufederaties, aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.  

27 november 2019

Hierin wordt gepleit om rivieren natuurlijker in te richten met nevengeulen en periodiek overstromende uiterwaarden, zodat de stroming vertraagd en voorkomen wordt dat de rivierbedding verder uitslijt.

Slim combineren

‘Ruimte voor Levende Rivieren’ gaat verder dan het succesvolle ‘Ruimte voor de Rivier’. Dat programma was gericht op bescherming tegen hoogwater. Door verruiming van rivieren is de afgelopen 25 jaar 12.000 hectare extra natuur gecreëerd. Het nieuwe ‘Ruimte voor Levende Rivieren’-plan, uitgewerkt met onder meer de binnenvaart, klei-, zand- en grindwinning, recreatie en landbouw, creëert nog meer ruimte langs de rivieren. Dit kan door natuurontwikkeling op een slimme manier te combineren met landbouw, natuur, delfstoffenwinning en woningbouw. Zo helpt het de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken. Én het brengt het natuurlijke rivierproces weer op gang, wat belangrijk is voor beschermde trekvissoorten als de paling, zalm en steur en herstel van kenmerkende ooibossen.

Boost voor de natuur

De Natuur en Milieufederaties maken samen met ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds deel uit van de Coalitie Rivieren Natuurlijk en onderschrijven het toekomstplan voor rivieren in Nederland. “De natuur langs de rivieren heeft de afgelopen decennia een flinke boost gekregen. Ook de komende decennia zijn er nog veel kansen om de opgaven voor hoogwaterveiligheid, natuur, economie, wonen, recreatie en cultuurhistorie aan elkaar te koppelen”, licht  Alex de Meijer beleidsmedewerker bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie toe.

Natuurlijker en vitaler

“Natuur is geen nice to have om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen”, aldus Marieke Harteveld, directeur natuurbescherming van het Wereld Natuur Fonds. “Het is een need to have. We hebben natuur nodig voor waterveiligheid en het draaiende houden van economische sectoren. Wij nodigen de minister daarom uit om door te pakken en het rivierengebied nog natuurlijker en vitaler maken.”

Afbeelding: WNF

Meer informatie
Website Levende rivieren

Voor meer informatie neem je contact op met: