Natuurorganisaties dienen zienswijze in tegen ontwerpbestemmingsplan Brouwerseiland

7 januari 2017

Natuurorganisaties dienen zienswijze in tegen ontwerpbestemmingsplan Brouwerseiland

De Natuur en Milieufederaties van Zeeland en Zuid-Holland hebben samen met Natuurmonumenten, een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Brouwerseiland en de bijbehorende ontwerp-omgevingsvergunning. In de zienswijze vragen de natuurorganisaties het college van de Gemeente Schouwen-Duiveland om het plan geen doorgang te verlenen omdat het project geen enkele noodzaak heeft, maar wel grote negatieve effecten op de natuur heeft.

Project

Het project omvat onder meer de aanleg van 325 recreatiewoningen en hotelvilla’s, 450 ligplaatsen, winkels, watertaxi’s, rondvaartboten, beheergebouwen, een tramhalte, loodsen, drijvende gebouwen en kantoren. Ook wil de gemeente 12 maal per jaar kleinschalige evenementen toestaan.

Negatieve effecten op natuur

Het project ligt ten dele in Natura 2000-gebied De Grevelingen en in de directe nabijheid van de Natura 2000 gebieden Voordelta, Kip van Schouwen en Duinen Goeree & Kwade Hoek. De natuurorganisaties verwachten grote negatieve effecten op deze gebieden zoals geluidsoverlast, stikstofuitstoot, visuele overlast, lichtvervuiling en aantasting van de landschappelijke waarden. De evenementen en toename van passanten en toeristen zorgen bovendien voor een extra verstoring.

Duurzaam?

De gemeente doet voorkomen dat het om een duurzaam project gaat wat ten dele ook bestaat uit natuurontwikkeling. Volgens de natuurorganisaties valt de aanleg van de duintjes en het strand echter in het niet bij de schadelijke effecten van het recreatieproject op de bestaande natuur.

Lees meer

De volledige zienswijze van de natuurorganisaties kunt u hier downloaden.

Bron: Gemeente Schouwen-Duivenland
Bron: Gemeente Schouwen-Duivenland