Natuurlijk kapitaal Valuta voor Veen samenwerking met Lely International b.v.

Natuurlijk kapitaal Valuta voor Veen samenwerking met Lely International b.v.

De NMZH is met Lely International de samenwerking aangegaan op het gebied van Valuta voor Veen. Lely is marktleider op het gebied van vernieuwing en innovatie in de agrarische sector, met als motto ‘Slim Boeren is een keuze’. Het idee van ‘Valuta voor Veen’ spreekt Lely dan ook erg aan. Het past in hun streven naar oplossingen voor minder CO2-emissies in de agrarische sector. De NMZH streeft ernaar om op zoveel mogelijk locaties in veengebieden in Zuid-Holland het waterpeil te verhogen om CO2-emissies door veenoxidatie te verminderen. Op dit punt hebben Lely en de NMZH, ondanks hun verschillende maatschappelijke positionering toch een gemeenschappelijk streven.

Lely heeft een aantal agrarische bedrijven in haar klantenbestand bij wie innovaties en vernieuwingen als pilotprojecten worden opgezet voordat commerciële opschaling naar de markt plaats vindt. Lely zal binnen deze bedrijven onderzoeken waar ‘Valuta voor Veen’ de beste mogelijkheden biedt. Ondertussen heeft Lely reeds aangegeven dat op de eigen demo-boerderij in Schipluiden alvast gestart kan worden met de voorbereidingen voor ‘Valuta voor Veen’. Deze hightech demo-boerderij wordt gebruikt als locatie om de nieuwste Lely-producten te demonstreren en uit te testen. De demo-boerderij is omgeven door 40 hectare veengrond waar het waterpeil verhoogd kan worden. Eerste berekeningen laten zien dat er een succesvol verdienmodel mogelijk is op deze locatie als het peil voldoende verhoogd wordt. Uit gesprekken met het Hoogheemraadschap Delfland bleek dat deze niet negatief stond tegenover een peilverhoging. Echter, door de recente waterschapsverkiezingen is er wisseling van de wacht, waardoor het nodig om de voorgenomen waterpeilverhoging opnieuw te bespreken. Naar verwachting wordt dit een succesvol ‘Valuta voor Veen’ project waarbij gefocust wordt op het gemeenschappelijk doel van zowel Lely als de NMZH, om via een verdienmodel voor de boer de CO2-emissie te verlagen.