Boeren inspireren boeren op weg naar natuurinclusieve landbouw

14 april 2019

Boeren inspireren boeren op weg naar natuurinclusieve landbouw in Zuid-Holland

De landbouw in Zuid-Holland staat ecologisch én economisch onder druk. Een werkelijk duurzaam landbouwsysteem kan niet zonder een rijke biodiversiteit. Ondanks jaren van investeringen en de introductie van een nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer lukt het nog niet om op brede schaal verbetering van de biodiversiteit in het boerenland te realiseren.

Met de ontwikkeling van een Living Lab Natuurinclusieve Landbouw wil NMZH boeren, agrarische collectieven en vrijwilligers in Zuid-Holland inspireren en ondersteunen om met natuurinclusieve maatregelen aan de slag te gaan. Zodat de ontwikkeling van de duurzame landbouw een vlucht neemt in onze provincie.

Natuurlijkboeren.nl

NMZH zorgt voor een duurzame kennisbasis door partijen, koplopers en deskundigen aan elkaar te verbinden en kennis vast te leggen op de onlangs gerealiseerde website  www.natuurlijkboeren.nl. Hier vertellen enthousiaste boeren over de manier waarop zij natuurinclusieve landbouw in de praktijk brengen.

Dankzij diverse deskundigen en de verscheidenheid aan boeren, die in deze fase al mee wilden doen is er een mooie informatieve site tot stand gekomen. Naast de verhalen delen we op de site relevante rapporten, artikelen en nieuwsberichten over het onderwerp. Ook is er een forum ingericht waarmee geïnteresseerden met elkaar ideeën kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen.

In de komende maanden worden diverse themabijeenkomsten georganiseerd op basis van kennisvragen in het veld. Te denken valt aan thema’s als bodembiologie en kruidenrijke akkerranden.

 

Meer informatie