Natuurinclusief Zonnepark Kijfhoek versus nieuw bedrijventerrein

Natuurinclusief Zonnepark Kijfhoek versus nieuw bedrijventerrein

Sinds twee jaar werkt de NMZH als procespartner met Drechtse Energie, Solarfields en Eneco samen om het Natuurinclusieve Zonnepark Kijfhoek in de gemeente Zwijndrecht te realiseren. We hebben de ambitie om samen met de initiatiefnemers hier het meest duurzame zonnepark samen met de omgeving te realiseren. We hebben gezamenlijke een projectplan met participatiebijlage gemaakt en aangeboden aan de gemeente Zwijndrecht. Op basis van het afwegingskader heeft de gemeente de initiatiefnemers gevraagd. Zie hier voor de eerdere artikelen.

8 maart 2023

Maar de verdere ontwikkeling van Natuurinclusieve Zonnepark Kijfhoek en ook het gebiedsproces samen met de omgeving ligt nu vanaf oktober 2022 stil. De gemeente Zwijndrecht heeft toen eenzijdig besloten om een economische verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor de realisatie van een bedrijfsterrein op de locatie van het zonnepark. Vanuit het College van Burgemeester en Wethouders is hier zo maar toe besloten zonder de initiatiefnemers en omgeving te informeren en ook ons als procespartner.  We zijn compleet overvallen door deze handelswijze die haaks staat op al het beleid van de provincie, gemeente zelf, maar ook van de RES regio Drechtsteden. Samen met de initiatiefnemers willen wij hierover in gesprek met de gemeente. Hiervoor hebben wij een brief met onze zorgen gericht aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwijndrecht. We vinden de handelswijze van de gemeente op z’n minst onzorgvuldig en maken ons grote zorgen om de energietransitie in Zuid-Holland. Dit is al de derde locatie waarin korte tijd problemen zijn ontstaan bij de verdere realisatie. Wij vragen met klem aan de gemeente Zwijndrecht om haar koers te veranderen en te voorkomen dat een mooi en breed gedragen project dat werkt aan het tegengaan van de klimaatcrisis zo vroeg moet sneuvelen.

Inmiddels heeft de gemeenteraad ook signalen afgegeven door te willen gaan met het ontwikkelen van het Natuurinclusieve Zonnepark Kijfhoek. Dat biedt weer perspectief. In de gemeenteraadsvergadering van 7 maart gaan wij inspreken om het verder door te kunnen gaan met het gebiedsproces voor de realisatie van het zonnepark kracht bij te zetten. Inmiddels hebben wij begrepen dat ook vanuit de gemeenteraad een initiatiefvoorstel wordt ingediend om het Natuurinclusieve Zonnepark Kijfhoek te realiseren. Een verder onderzoek naar een mogelijk bedrijventerrein op deze locatie is dan weer van de baan.